Chị em làm sinh nhật chung cho các thành viên có ngày sinh trong tháng 8 & 9

Hoa & Bánh (chỉ còn thiếu 1 chút nến nữa thôi)...
Toàn cảnh "mồi"
Bác Chủ tịch tặng hoa đại diện các bác có SN trong tháng 8 & 9
Từ trái sang: So2smiles, Natsu-san - mem mới, Alias, huongpham, Autumn, Dazz, Head, Violet, chị LựU (hay Nụ gì đấy em không nhớ) - mem mới, ngochad10


Jack Dean, bạn của bác NiHa, 23 năm cầm vợt...
Bác này sư phạm và kỹ thuật rất tốt, lại rất chịu chỉ cho chị em nên ngay lập tức đã có nhiều học sinh (Em cũng ké được mấy lời nhận xét rất chuẩn).