Hiện nay sân e mới khai trương lên còn những giờ sau:18g đến 20 thứ 5, cn

20g đến 23g thứ 4,6,cn

15g đến 18g thứ 7

Bác nào có nhu cầu tìm sân liên hệ ngay cho e:0983333373