Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b4.s32.d2/d828f7147e450877017197f4e643ad2f_50232093.dscn3463 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b4.s32.d2/d828f7147e450877017197f4e643ad2f_50232093.dscn3463 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  1
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s35.d2/7f46898b378be4c264738f6840f9ec09_50232097.dscn3098 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s35.d2/7f46898b378be4c264738f6840f9ec09_50232097.dscn3098 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  2
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b6.s33.d1/883a20b91814982fb60e9f0c87afa72b_50232098.dscn3104 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b6.s33.d1/883a20b91814982fb60e9f0c87afa72b_50232098.dscn3104 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  3
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b1.s30.d1/7a8a7e9469658cd597b7468b954b19d0_50232100.dscn3105 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b1.s30.d1/7a8a7e9469658cd597b7468b954b19d0_50232100.dscn3105 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  4
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b3.s32.d1/6977c78c396c0435383f1276da62aeed_50232105.dscn3127 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b3.s32.d1/6977c78c396c0435383f1276da62aeed_50232105.dscn3127 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  5
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s32.d2/92e42c9da8cf93290d469b9ad5c9c209_50232117.dscn3309 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s32.d2/92e42c9da8cf93290d469b9ad5c9c209_50232117.dscn3309 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  6
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b3.s34.d4/e5f018fb6aa7f2cfa5e26190c15501de_50232130.dscn3314 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b3.s34.d4/e5f018fb6aa7f2cfa5e26190c15501de_50232130.dscn3314 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  7
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b5.s34.d3/933cd991044cbb2cac1954bb3883e3bb_50232132.dscn3342 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b5.s34.d3/933cd991044cbb2cac1954bb3883e3bb_50232132.dscn3342 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  8
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b5.s30.d2/571abc1d37d9263d9c04e95e7e5cf2e7_50232138.dscn3353 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b5.s30.d2/571abc1d37d9263d9c04e95e7e5cf2e7_50232138.dscn3353 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  9
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b2.s34.d1/c8caabaf018a1ae795916132e0b62145_50232144.dscn3356 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b2.s34.d1/c8caabaf018a1ae795916132e0b62145_50232144.dscn3356 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  10
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s33.d4/3cb74ff85936fbd78c92ce5c4787835d_50232148.dscn3368 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s33.d4/3cb74ff85936fbd78c92ce5c4787835d_50232148.dscn3368 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  11
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b2.s32.d2/3dff65fe1757d3c6090958b0d7f8cc01_50232182.dscn3371 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b2.s32.d2/3dff65fe1757d3c6090958b0d7f8cc01_50232182.dscn3371 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  12
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s34.d3/82654ee945e24981ddcbf89da79b7e2f_50232187.dscn3381 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s34.d3/82654ee945e24981ddcbf89da79b7e2f_50232187.dscn3381 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  13
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s32.d2/4f096a1f4d1de03a44bcba2156e7459d_50232190.dscn3387 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s32.d2/4f096a1f4d1de03a44bcba2156e7459d_50232190.dscn3387 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  14
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b4.s32.d2/8c05d001456b0538238b3078ac1cfff4_50232197.dscn3410 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b4.s32.d2/8c05d001456b0538238b3078ac1cfff4_50232197.dscn3410 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  15
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b1.s30.d2/5c21796dcd4c590ebb763cd6073e5191_50232205.dscn3415 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b1.s30.d2/5c21796dcd4c590ebb763cd6073e5191_50232205.dscn3415 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  16
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b5.s34.d4/94e0b6942d602193fbe5df629f0513df_50232207.dscn3416 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b5.s34.d4/94e0b6942d602193fbe5df629f0513df_50232207.dscn3416 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  17
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b4.s35.d2/3e9242d4801c59f2c0c7a1966ebd44fe_50232214.dscn3421 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b4.s35.d2/3e9242d4801c59f2c0c7a1966ebd44fe_50232214.dscn3421 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  18
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b2.s32.d2/347e4f73db333dbae44a0c679910c7cb_50232227.dscn3431 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b2.s32.d2/347e4f73db333dbae44a0c679910c7cb_50232227.dscn3431 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  19
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b5.s32.d1/b354361ead1b15ad1588a717ee72a470_50232232.dscn3438 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b5.s32.d1/b354361ead1b15ad1588a717ee72a470_50232232.dscn3438 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  20
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b5.s34.d3/35e87fd458e47c8fa891bcbdf9646494_50232237.dscn3441 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b5.s34.d3/35e87fd458e47c8fa891bcbdf9646494_50232237.dscn3441 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  21
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s32.d2/4d320573ae05145e12b280f4eb23628c_50232240.dscn3452 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s32.d2/4d320573ae05145e12b280f4eb23628c_50232240.dscn3452 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  22
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b3.s33.d3/669938dc0fbcd010339ebe87c1bdcdd9_50232246.dscn3453 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b3.s33.d3/669938dc0fbcd010339ebe87c1bdcdd9_50232246.dscn3453 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  23
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b2.s30.d2/ca24062c014b47881131818c3b609f27_50232250.dscn3461 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b2.s30.d2/ca24062c014b47881131818c3b609f27_50232250.dscn3461 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  24

 2. #2

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0

  Hình ảnh nước Nga sa hoàng

  Tình hình công ty em mới đi tour Nga về, nên em xin gửi một số hình ảnh về nước Nga sa hoàng tráng lệ (đặc biệt dành cho những bác yêu nước Nga)
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b5.s30.d2/96e2b17302091724c6307ee25dd32aa8_50231871.dscn3094 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b5.s30.d2/96e2b17302091724c6307ee25dd32aa8_50231871.dscn3094 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b5.s33.d3/4450079e5eeb05f28e9bedbf435b7209_50231872.dscn2955 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b5.s33.d3/4450079e5eeb05f28e9bedbf435b7209_50231872.dscn2955 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  1
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b5.s35.d4/d0549881195bb2726c2bb0f33a1fbcb4_50231881.dscn2965 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b5.s35.d4/d0549881195bb2726c2bb0f33a1fbcb4_50231881.dscn2965 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  2
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b5.s35.d1/9165445248eb8dc11bd00b86e67dc798_50231883.dscn2970 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b5.s35.d1/9165445248eb8dc11bd00b86e67dc798_50231883.dscn2970 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  3
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b2.s32.d1/823dddee1f549a139a37a858ea9e7b56_50231888.dscn2978 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b2.s32.d1/823dddee1f549a139a37a858ea9e7b56_50231888.dscn2978 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  4
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b3.s34.d2/2325e4f0601fe111eac3aad88157d26a_50231890.dscn2982 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b3.s34.d2/2325e4f0601fe111eac3aad88157d26a_50231890.dscn2982 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  5
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b2.s35.d3/5ed0863c578ad4c59951a28ca0e6f2de_50231891.dscn2988 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b2.s35.d3/5ed0863c578ad4c59951a28ca0e6f2de_50231891.dscn2988 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  6
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b6.s34.d4/40c6411955b0ea534dc5bdc6b568bff4_50231917.dscn2998 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b6.s34.d4/40c6411955b0ea534dc5bdc6b568bff4_50231917.dscn2998 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  7
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s32.d1/a967004a491c6d9691eb861d257eb225_50231918.dscn3003 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s32.d1/a967004a491c6d9691eb861d257eb225_50231918.dscn3003 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  8
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s30.d1/7c42a866c868a003b3f6ef543f3b3a76_50231920.dscn3016 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s30.d1/7c42a866c868a003b3f6ef543f3b3a76_50231920.dscn3016 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  9
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b1.s33.d3/85cd864f0a5ba49e84ac30b5b02e82cb_50231921.dscn3029 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b1.s33.d3/85cd864f0a5ba49e84ac30b5b02e82cb_50231921.dscn3029 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  10
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b3.s35.d2/d0c81ec25b0981916a825da999478111_50231922.dscn3044 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b3.s35.d2/d0c81ec25b0981916a825da999478111_50231922.dscn3044 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  11
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b1.s32.d1/cf8f4c6a773c8d4c90d32e47ab623d49_50231924.dscn3047 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b1.s32.d1/cf8f4c6a773c8d4c90d32e47ab623d49_50231924.dscn3047 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  12
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s35.d2/6aacc548273a8f680550679e7bfbee13_50231927.dscn3059 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s35.d2/6aacc548273a8f680550679e7bfbee13_50231927.dscn3059 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  13
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b6.s33.d1/136308ace6006aba1522241f55bd50cb_50231930.dscn3062 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b6.s33.d1/136308ace6006aba1522241f55bd50cb_50231930.dscn3062 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  14
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b4.s30.d2/319c735d27e1b690dca04f4cf0ed49e6_50231934.dscn3071 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b4.s30.d2/319c735d27e1b690dca04f4cf0ed49e6_50231934.dscn3071 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  15
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b1.s32.d2/5272425d89b3e791a39612c7ff366327_50231937.dscn3076 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b1.s32.d2/5272425d89b3e791a39612c7ff366327_50231937.dscn3076 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  16
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b1.s34.d4/11058bd00df04ea23fc893ea3888ed9b_50231941.dscn3086 .jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b1.s34.d4/11058bd00df04ea23fc893ea3888ed9b_50231941.dscn3086 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  17

 3. #3
  28/10 này of bình định a tham gia kg?

 4. #4
  @ swat_tennis!

  Cảm ơ bác vì những hình ảnh tuyệt đẹp của Nước Nga!

  P/S : Đề nghị bác trước khi post ảnh , nên resize ( Giảm dung lượng ảnh),như vậy người xem dễ load hơn

  Bác nên resize xuống còn khoảng 600 x 800 là vừa- Hiện tại bác đê nguyên file gốc 3000 x 4000 , nên load rất lâu ạ!

 5. #5

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Like.ten
  @ swat_tennis!

  Cảm ơ bác vì những hình ảnh tuyệt đẹp của Nước Nga!

  P/S : Đề nghị bác trước khi post ảnh , nên resize ( Giảm dung lượng ảnh),như vậy người xem dễ load hơn

  Bác nên resize xuống còn khoảng 600 x 800 là vừa- Hiện tại bác đê nguyên file gốc 3000 x 4000 , nên load rất lâu ạ!
  Thks bác, lần đầu tiên pót hình trong đời...

  Em đã chỉnh sửa lại rồi và chạy có khác hehe...

 6. #6

  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  0
  Sw-tennis: Bác làm ơn chú thích mỗi cái ảnh luôn đi vì nó đẹp quá mà lại quá ít người biết nước Nga. Thanks

 7. #7
  @ swat_tennis!

  Chùm ảnh của bác rất đẹp-Để ở đây ít người xem,vì vậy em move về Box Nhiếp ảnh , và là ảnh về Nước Nga, em để link sang bên CLB Những người Yêu nước Nga!

  Nếu post nhiều ảnh cùng một topic,bác nên tach link từng ảnh ra, đánh số thứ tự - và nếu bác có thêm chú thích, lời bình cho ảnh thì càng tuyệt!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •