Sân em đang có 6 người, có nhu cầu tuyển thêm một bác yêy cầu:

- Trình 2.75 trở lên.

- nhiệt tình tham gia đầy đủ, chơi lâu dài.

- Ko cay cú ăn thua.

Mọi chi phí chia đều, mỗi quý liên hoan 1 buổi, tổng chi phí khoảng 1.5T/ quý.

Mời các bác tham gia

Liên hệ: các bác reply tại thread này nhé.


PS: sân có 1 hot gun nhé.