Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40
 1. #31
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9277_resize_zps595125b3.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9277_resize_zps595125b3.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  1
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9279_resize_zps820a00b7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9279_resize_zps820a00b7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  2
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9280_resize_zps4f7db885.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9280_resize_zps4f7db885.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  3
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9283_resize_zps1f608a50.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9283_resize_zps1f608a50.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  4
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9284_resize_zps376fb1b6.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9284_resize_zps376fb1b6.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  5
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9285_resize_zpse01c979b.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9285_resize_zpse01c979b.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  6
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9286_resize_zps5048bec5.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9286_resize_zps5048bec5.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  7
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9287_resize_zpsd4d6d6d4.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9287_resize_zpsd4d6d6d4.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  8
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9289_resize_zps1e4a1e9a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9289_resize_zps1e4a1e9a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  9
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9292_resize_zps6f283829.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9292_resize_zps6f283829.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  10
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9293_resize_zps9b7e48cc.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9293_resize_zps9b7e48cc.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  11
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9297_resize_zps8df14b47.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9297_resize_zps8df14b47.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  12
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9301_resize_zpsc2874b45.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9301_resize_zpsc2874b45.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  13
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9302_resize_zps34a877cf.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9302_resize_zps34a877cf.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  14
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9303_resize_zps4733254f.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9303_resize_zps4733254f.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  15
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9305_resize_zpsb90ae36f.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9305_resize_zpsb90ae36f.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  16

  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9309_resize_zps0a073e81.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9309_resize_zps0a073e81.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  18
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9312_resize_zps0c03b051.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9312_resize_zps0c03b051.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  19
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9314_resize_zps10218f7a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9314_resize_zps10218f7a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  20
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9317_resize_zpse630eb3f.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9317_resize_zpse630eb3f.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  21
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9318_resize_zps8b999412.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9318_resize_zps8b999412.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  22
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9319_resize_zps1f7eaa9c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9319_resize_zps1f7eaa9c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  23
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9321_resize_zps8ec1ccf5.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9321_resize_zps8ec1ccf5.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  24
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9330_resize_zps2dd18401.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9330_resize_zps2dd18401.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  25
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9331_resize_zps98bd779f.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9331_resize_zps98bd779f.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  26
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9333_resize_zps389efa31.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9333_resize_zps389efa31.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  27

 2. #32

  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Like.ten
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9289_resize_zps1e4a1e9a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9289_resize_zps1e4a1e9a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  9
  Troi đất, cái bác này đánh hay dã man, hinh nhu­ iem đã gạ­p bác này ỏ­ sân Hoàng Long - NB (hok bít có đúng là bác í hok??? ) sao nay bác í ngồi vê râu thế kia nhỉ

 3. #33

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan
  Troi đất, cái bác này đánh hay dã man, hinh nhu­ iem đã gạ­p bác này ỏ­ sân Hoàng Long - NB (hok bít có đúng là bác í hok??? 8->) sao nay bác í ngồi vê râu thế kia nhỉ
  Bác lày đẹp zai nhất giải đấy bác ah. Bác đánh hay nhưng có người đánh hay hơn nên bác phải ra làm trọng tài đấy

 4. #34

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9297_resize_zps8df14b47.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9297_resize_zps8df14b47.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  12


  Bác này thực hiện nguyên tắc xong sớm nghỉ sớm để tranh thủ mở trò Chém trái cây giải khuây đây

 5. #35

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  nhìn lại giờ em cũng ảnh anh like.ten đẹp ạ.


  thật ra thì em không đủ trình độ chụp đẹp như anh like.ten, ảnh này là quà tặng thôi. em có chụp và ngồi nghịch ngợm tí để làm quà tặng.

  em nghĩ anh like.ten không nên xem ảnh gốc. với cả quà thì kết quả cuối cùng quý hơn anh nhỉ.

  @zukov

  cảm ơn anh đã khen.

 6. #36

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  @tặng bác

 7. #37

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi dieucay
  @tặng bác
  @dieucay!

  Oh! Em rất thích ảnh này - Độc đáo -Ấn tượng!

  Bác cho em file gốc vào cuongkts3357@gmail.com nhé! cảm ơn bác

  P/S Ah ,trong series ảnh em chụp có bác không? Bác gửi cho em một hình để nhận diện, em gửi file gốc cho bác!

 8. #38

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi dieucay
  @tặng bác
  Ảnh này Điếu cày mang đi triển lãm được đấy

 9. #39

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1365.photobucket.com/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9333_resize_zps389efa31.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1365.photobucket.com', '/albums/r749/hachi4567/chemtrai1/IMG_9333_resize_zps389efa31.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  27[/QUOTE]

  Trọng tài Kiên có bị áp lực quá hay k mà phải tu bia thế này?

 10. #40

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  Ảnh của Điếu cày chụp bác Like.Ten quá đẹp. Lúc đầu thoáng nhìn mình tưởng ảnh nghệ thuật

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •