Trang 7 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 107
 1. #61

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn275_zpsa52fe372.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn275_zpsa52fe372.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn287_zps47e2878e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn287_zps47e2878e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn289_zps4212025f.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn289_zps4212025f.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #62

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn288_zps686c439d.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn288_zps686c439d.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn291_zpsd8a78568.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn291_zpsd8a78568.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn290_zpsf2c464f5.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn290_zpsf2c464f5.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn292_zps467113ff.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn292_zps467113ff.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #63

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn297_zps1f2f4273.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn297_zps1f2f4273.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn295_zpsc4e1db75.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn295_zpsc4e1db75.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn298_zps8ef41858.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn298_zps8ef41858.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #64

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Pha đôi co của cả 2 bên
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn302_zps9ef6666e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn302_zps9ef6666e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn304_zpsb49ec092.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn304_zpsb49ec092.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn305_zps8e0d470c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn305_zps8e0d470c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn303_zps650e8739.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn303_zps650e8739.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 5. #65

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn307_zps43703fe0.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn307_zps43703fe0.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn306_zps5df0aeb3.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn306_zps5df0aeb3.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn309_zpsce6d8878.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn309_zpsce6d8878.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn308_zpse259cb6e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn308_zpse259cb6e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 6. #66

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  lại có gián đoạn do chuột
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn311_zpsd67b7d78.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn311_zpsd67b7d78.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn312_zpsd6f32b5a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn312_zpsd6f32b5a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  kính phục sức bền bỉ dẻo dai của Cụ Phương
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn313_zps8f768632.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn313_zps8f768632.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 7. #67

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  trận đấu đi đến hồi kết, kết quả 6-2, đội Tính Hà Tu + Cụ Phương vô địch
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn316_zpsed1360d7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn316_zpsed1360d7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn318_zps1fcc1eb7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn318_zps1fcc1eb7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn320_zps444a008e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn320_zps444a008e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 8. #68

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Hình ảnh cụ Phương, người hùng của giải đấu
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn324_zps15e33889.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn324_zps15e33889.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn323_zps1ecfee1e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn323_zps1ecfee1e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 9. #69

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Lễ trao giải

  2 đôi đồng giải 3: Hùng Đầu Bạc + Bia hơi và Hungvinamotor + Servedoctor
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn326_zpsc39a4fd0.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn326_zpsc39a4fd0.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn348_zpsee510460.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn348_zpsee510460.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 10. #70

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  0
  Đôi giải nhì: Truongnadal + Tôi yêu VN
  <a rel="nofollow" href="http://i368.photobucket.com/albums/oo124/ldhn/vtn327_zps16bafc96.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i368.photobucket.com', '/albums/oo124/ldhn/vtn327_zps16bafc96.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •