Trong thời đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng, hộ khẩu và hộ chiếu đang dần và sẽ không cần thiết..., Hội T78 (141B Lý Chính Thắng-Q3) bị nhiễm hội chứng vi rút FIFA [chỉ có khoảng 4-5 người còn lành lặn ra sân] nên có thông báo này mời bà con có đủ điều kiện về thời gian tham gia Hội, cho vui, số lượng không hạn chế, vì sân bãi thì thoải mái [bên cạnh còn 2 sân và thường trống trong giờ nói trên]. Vui lòng liên lạc 0902880218. Kính báo.