Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s11.d1/897a67f5863d7b4e2d7738398c2f1b5d_50418607.image002 74.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s11.d1/897a67f5863d7b4e2d7738398c2f1b5d_50418607.image002 74.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s34.d3/f443f35e9e0c907cccc9c921a879df26_50418610.image000 91.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s34.d3/f443f35e9e0c907cccc9c921a879df26_50418610.image000 91.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b2.s11.d1/f8613d4f41bcc46e93f8c1b054b47862_50418612.image000 92.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b2.s11.d1/f8613d4f41bcc46e93f8c1b054b47862_50418612.image000 92.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b4.s11.d1/73c4d37c49ba9272bfa3fd1977ac4f33_50418615.image000 95.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b4.s11.d1/73c4d37c49ba9272bfa3fd1977ac4f33_50418615.image000 95.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b2.s33.d1/96a0a42ed7ad794bb2442b5415d6fa0c_50418618.image000 96.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b2.s33.d1/96a0a42ed7ad794bb2442b5415d6fa0c_50418618.image000 96.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b4.s35.d1/60af0754421f5bbb2d87bf7399e88518_50418622.image000 98.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b4.s35.d1/60af0754421f5bbb2d87bf7399e88518_50418622.image000 98.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b6.s33.d1/46153973b1ee8ad805db2f56f34b0679_50418625.image000 99.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b6.s33.d1/46153973b1ee8ad805db2f56f34b0679_50418625.image000 99.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b5.s11.d1/ba174fa393b787a324c1fa3dd90dc4da_50418626.image001 00.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b5.s11.d1/ba174fa393b787a324c1fa3dd90dc4da_50418626.image001 00.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s30.d2/1100e7ba039d22b716e6d869e5947965_50418627.image001 01.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s30.d2/1100e7ba039d22b716e6d869e5947965_50418627.image001 01.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s11.d1/59c3d3d34a61e27936810d03aba2bd71_50418628.image001 02.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s11.d1/59c3d3d34a61e27936810d03aba2bd71_50418628.image001 02.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b1.s35.d2/ecbdb7270b7ac66630793ff948e07479_50418629.image001 03.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b1.s35.d2/ecbdb7270b7ac66630793ff948e07479_50418629.image001 03.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s30.d1/e2c13f50c318d51fdef3cef453942fe5_50418630.image001 04.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s30.d1/e2c13f50c318d51fdef3cef453942fe5_50418630.image001 04.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b3.s35.d3/01c69efe13a732387749bd0fb9ded98d_50418631.image001 05.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b3.s35.d3/01c69efe13a732387749bd0fb9ded98d_50418631.image001 05.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b1.s32.d2/039deb31f6d6147827f91d24b463e619_50418632.image001 06.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b1.s32.d2/039deb31f6d6147827f91d24b463e619_50418632.image001 06.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b5.s11.d1/d165a935bbd7e9b21b24c301ccf93dd6_50418633.image001 07.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b5.s11.d1/d165a935bbd7e9b21b24c301ccf93dd6_50418633.image001 07.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b5.s33.d2/72672ff2b5f8cb64e3e3e285415aae68_50418634.image001 08.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b5.s33.d2/72672ff2b5f8cb64e3e3e285415aae68_50418634.image001 08.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b3.s35.d3/e00639261eb194f5f37acece0ce72044_50418635.image001 09.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b3.s35.d3/e00639261eb194f5f37acece0ce72044_50418635.image001 09.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s34.d1/4176926e1c6d2955be72ea2b5f07c82c_50418637.image001 13.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s34.d1/4176926e1c6d2955be72ea2b5f07c82c_50418637.image001 13.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b3.s33.d3/2ddd062d37aeeb1c3096c9aa8384a9ad_50418638.image001 15.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b3.s33.d3/2ddd062d37aeeb1c3096c9aa8384a9ad_50418638.image001 15.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b3.s32.d2/1822eb0572efa87b41a9bdb145cfc199_50418639.image001 16.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b3.s32.d2/1822eb0572efa87b41a9bdb145cfc199_50418639.image001 16.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b5.s33.d2/ca28c721f84fcc4c9987e4c19bf3a91a_50418641.image001 17.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b5.s33.d2/ca28c721f84fcc4c9987e4c19bf3a91a_50418641.image001 17.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b1.s33.d1/516dc7ffde196ace3ac79164b6275415_50418642.image001 18.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b1.s33.d1/516dc7ffde196ace3ac79164b6275415_50418642.image001 18.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b1.s30.d1/e24a14b77105b47e39af6970cfc52de1_50418644.image001 19.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b1.s30.d1/e24a14b77105b47e39af6970cfc52de1_50418644.image001 19.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #2

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b2.s11.d1/19ca317314a063f221bca872684b514b_50418645.image001 20.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b2.s11.d1/19ca317314a063f221bca872684b514b_50418645.image001 20.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s34.d4/b06767e21d2426d4ff33a786d8b306ba_50418648.image001 22.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s34.d4/b06767e21d2426d4ff33a786d8b306ba_50418648.image001 22.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b5.s32.d1/85009f2990bc946225fe1e4b2caeae50_50418649.image001 23.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b5.s32.d1/85009f2990bc946225fe1e4b2caeae50_50418649.image001 23.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b2.s11.d1/a36011a350b67533bbe71c5d5bd70386_50418650.image001 24.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b2.s11.d1/a36011a350b67533bbe71c5d5bd70386_50418650.image001 24.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b4.s32.d1/ff10e616b75fa055b8132a3a31ae8c61_50418651.image001 25.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b4.s32.d1/ff10e616b75fa055b8132a3a31ae8c61_50418651.image001 25.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b5.s35.d1/81161ba3cd7ac32351c990af360031ad_50418652.image001 26.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b5.s35.d1/81161ba3cd7ac32351c990af360031ad_50418652.image001 26.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b4.s33.d4/61de30ba26c70d8d10004c4b9c4cf3ff_50418653.image001 27.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b4.s33.d4/61de30ba26c70d8d10004c4b9c4cf3ff_50418653.image001 27.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b5.s11.d1/6d52f4f873e0f85d05ea38a6424b556b_50418654.image001 28.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b5.s11.d1/6d52f4f873e0f85d05ea38a6424b556b_50418654.image001 28.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b6.s33.d1/8ffbfeec7d1a4d86a2ebecd28d28fed9_50418656.image001 34.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b6.s33.d1/8ffbfeec7d1a4d86a2ebecd28d28fed9_50418656.image001 34.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b5.s32.d1/d56b70b015ae7a5a8f13b7779356b4b1_50418658.image001 36.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b5.s32.d1/d56b70b015ae7a5a8f13b7779356b4b1_50418658.image001 36.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b2.s35.d1/eb472d3b10b193bd7ba25246e5dee2ff_50418659.image001 37.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b2.s35.d1/eb472d3b10b193bd7ba25246e5dee2ff_50418659.image001 37.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b2.s32.d1/6db297e60f6de81e726a3b8e3773ffe7_50418660.image001 38.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b2.s32.d1/6db297e60f6de81e726a3b8e3773ffe7_50418660.image001 38.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b2.s30.d1/f1112f46e0adea233850c0c3595364be_50418663.image001 39.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b2.s30.d1/f1112f46e0adea233850c0c3595364be_50418663.image001 39.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b4.s34.d2/3c1b1458b66fdcb0d700c7871cdb6fc2_50418666.image001 42.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b4.s34.d2/3c1b1458b66fdcb0d700c7871cdb6fc2_50418666.image001 42.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b4.s11.d1/ba474e6748e747b2e2622280dcadaed1_50418670.image001 43.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b4.s11.d1/ba474e6748e747b2e2622280dcadaed1_50418670.image001 43.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b2.s34.d3/7ba6dab3647459d9ea5bf451588e115c_50418674.image001 44.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b2.s34.d3/7ba6dab3647459d9ea5bf451588e115c_50418674.image001 44.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b2.s33.d1/af616f42bf187e52432ce1d605babd4e_50418678.image001 45.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b2.s33.d1/af616f42bf187e52432ce1d605babd4e_50418678.image001 45.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b5.s34.d3/d7ee8e062163bd581281ab765f095f8d_50418680.image001 46.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b5.s34.d3/d7ee8e062163bd581281ab765f095f8d_50418680.image001 46.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b5.s34.d4/ad324f89b75a8706becc0d7ef1d3186e_50418682.image001 47.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b5.s34.d4/ad324f89b75a8706becc0d7ef1d3186e_50418682.image001 47.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b1.s33.d3/eb62484e684ee1a3e1e4eff4c0e1e28b_50418683.image001 50.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b1.s33.d3/eb62484e684ee1a3e1e4eff4c0e1e28b_50418683.image001 50.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #3

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b1.s30.d1/656483ed3c6c34526e31ab182e1d7ae1_50418684.image001 52.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b1.s30.d1/656483ed3c6c34526e31ab182e1d7ae1_50418684.image001 52.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b3.s33.d1/6bb70cde465eb339fe75b808680b9f8b_50418685.image001 53.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b3.s33.d1/6bb70cde465eb339fe75b808680b9f8b_50418685.image001 53.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b1.s34.d1/5cdb0535619e84c77dd5765421460e19_50418686.image001 54.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b1.s34.d1/5cdb0535619e84c77dd5765421460e19_50418686.image001 54.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b1.s34.d4/bfa4517876a2d84f358d5fb5734e19e9_50418687.image001 55.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b1.s34.d4/bfa4517876a2d84f358d5fb5734e19e9_50418687.image001 55.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b3.s32.d1/6dec735b5837ca32870080106f678936_50418688.image001 56.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b3.s32.d1/6dec735b5837ca32870080106f678936_50418688.image001 56.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b1.s33.d2/e12d77718877b48cf26ff7d26c8f236c_50418689.image001 59.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b1.s33.d2/e12d77718877b48cf26ff7d26c8f236c_50418689.image001 59.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b3.s11.d1/67f90bfa06678a86232fb3c73c52b12c_50418692.image001 67.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b3.s11.d1/67f90bfa06678a86232fb3c73c52b12c_50418692.image001 67.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b3.s32.d2/c6fe9103590972a6d512cccaf85511eb_50418693.image001 70.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b3.s32.d2/c6fe9103590972a6d512cccaf85511eb_50418693.image001 70.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b3.s33.d4/f637348ee5d007647a3985af012c0c9c_50418694.image001 71.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b3.s33.d4/f637348ee5d007647a3985af012c0c9c_50418694.image001 71.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b3.s35.d1/5539dbbe3325b2525469001fef3bd3a2_50418695.image001 72.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b3.s35.d1/5539dbbe3325b2525469001fef3bd3a2_50418695.image001 72.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b1.s33.d2/2f335c456c1092e538b46bc28535ba58_50418696.image001 73.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b1.s33.d2/2f335c456c1092e538b46bc28535ba58_50418696.image001 73.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b2.s34.d3/3cced2d48a9e1694fa248097ce14d57b_50418697.image001 74.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b2.s34.d3/3cced2d48a9e1694fa248097ce14d57b_50418697.image001 74.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b3.s34.d1/233eddfff200d50ac72a688f56b5c453_50418698.image001 75.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b3.s34.d1/233eddfff200d50ac72a688f56b5c453_50418698.image001 75.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b2.s32.d1/b1e280dd041fba89a705266bcf6bca64_50418699.image001 76.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b2.s32.d1/b1e280dd041fba89a705266bcf6bca64_50418699.image001 76.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b3.s34.d2/14b47f04eb5475f9f37b5aa13d73e168_50418700.image001 77.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b3.s34.d2/14b47f04eb5475f9f37b5aa13d73e168_50418700.image001 77.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b5.s34.d3/397a1f6f1e140349e8b52581c724422b_50418701.image001 78.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b5.s34.d3/397a1f6f1e140349e8b52581c724422b_50418701.image001 78.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b1.s30.d1/1c22392e2113d8163b0e7c691813b173_50418702.image001 79.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b1.s30.d1/1c22392e2113d8163b0e7c691813b173_50418702.image001 79.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b3.s11.d1/0e9b891d87864beb74eaa7ab6c7971a8_50418703.image001 80.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b3.s11.d1/0e9b891d87864beb74eaa7ab6c7971a8_50418703.image001 80.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b3.s32.d2/ce6e00f9c0d7b4583ce3457685eb1bbe_50418704.image001 81.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b3.s32.d2/ce6e00f9c0d7b4583ce3457685eb1bbe_50418704.image001 81.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b6.s11.d1/5946bdf83404146a8fa06387140f5d5c_50418705.image001 82.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b6.s11.d1/5946bdf83404146a8fa06387140f5d5c_50418705.image001 82.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b3.s33.d1/35ff8f239fa3e1d714c0aa6269a59592_50418706.image001 83.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b3.s33.d1/35ff8f239fa3e1d714c0aa6269a59592_50418706.image001 83.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s33.d2/4a48f5cf00e86b3ab5c8a7e858b342c7_50418708.image001 84.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s33.d2/4a48f5cf00e86b3ab5c8a7e858b342c7_50418708.image001 84.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #4

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Hình giải rất đẹp, nhìn các mợ ai cũng tươi như hoa, hy vọng sẽ có dịp tham dự một giải đôi nam nữ khác....

 5. #5

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0

  Thư Cảm Ơn - Kết Quả Thi Đấu - Báo Cáo Ngân Quỹ - Hình Ảnh Giải Đôi Nam - Nữ 20/10

  THƯ CẢM ƠN

  Giải tennis Chào Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2012 do “ Hội Nữ Tennis Miền Nam” tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

  * Xin Chân Thành gửi lời Cảm Ơn đến tất cả các ACE VĐV đã dành chút thời gian tham gia, ủng hộ giải hết sức nhiệt tình dù đường xá xa xôi, sân bãi chói nắng .

  * Xin Gửi lời Tri ân đến tất cả các nhà tài trợ đã ủng hộ để giải được thành công tốt đẹp.
  Chị Mèo Mập, Chị Khamisticker, Chị Mỹ Hạnh, Chị Ngọc Lộc, Chị Diễm Jolie, Chị Hồng Vân, Anh Quốc Khanh, Anh Ngọc Tây, Anh Long DK, Anh Hải Rober, vợ chồng anh Sơn – vitar, anh BigmanVN.

  * Xin Gửi lời cảm ơn Chân thành đến tất cả các ACE đã chung tay góp sức trong ban tổ chức giải:
  Anh DIV, TonyVietTran, Chị Linh_Dang, Chị Dung_Danghtv, Chị Xuân Lộc, Bé Sharanguyen và 1 số ace trong “ Hội Nữ Tennis Miền Nam”, cùng các Anh tự nguyện làm trọng tài.

  * Giải Diễn ra thành công tốt đẹp nhưng bên cạnh đó không thể nào không có sự thiếu xót, BTC gửi đến toàn thể ACE lời xin lỗi chân thành và xin nhận khuyết điểm sẽ rút tỉa kinh nghiệm cho những giải sau:
  -Sân Bãi quá xa xôi mong ACE thông cảm vì 1 số trường hợp bất khả kháng nên không thể mướn sân bãi trong trung tâm thành phố.

  - Sân Chói mặc dù BTC tạo hết điều kiện cho VĐV thi đấu bằng cách mở đèn xuyên suốt giải.. nhưng chỉ hạn chế độ chói phần nào.. chính vì thế cũng ảnh hưởng ích nhiều đến phong độ của các VĐV.

  - Giải mang tính chất phong trào và tôn vinh ngày phụ nữ.. vui chơi là chính nên lực lượng trọng tài AE VĐV cùng nhau làm nên ít nhiều có phần sơ xót trong những tình huống nhạy cảm dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

  - Số Lượng VĐV đông và BTC lực lượng mỏng, sân bãi ít nên thời gian thi đấu cho cặp VĐV từ trận trước đến trận sau khéo khá dài làm VĐV chờ đợi khá lâu.
  Thay Mặt BTC xin gửi đến tất cả ACE lời xin lỗi chân thành.

  * BTC gửi đến tất cả các ACE tham gia giải những góp ý từ BTC để trong giải sau để chúng ta có sân chơi hoàn thiện hơn:
  - Cố gắng tập trung đầy đủ đúng giờ theo đúng quy định của BTC. Có quá nhiều cặp VĐV đến trễ BTC cũng thông cảm vì đường xá xa xôi và phải lội nước ..hic..hic.. hy vọng những giải sau sẽ ổn hơn.

  - Nhanh chóng thực hiện những yêu cầu điều động của BTC. Trong lễ khai mạc BTC kêu gọi gào thét khang cả cổ mà VĐV vẫn không chịu tập trung đầy đủ phải gọi đích danh từng người … sau hơn cả 15 phút điều động mọi người mới chịu tập trung tại sân trung tâm nhưng vẫn không ổn định đội hình có lẻ do phấn khích vì hoa – quà hình ảnh do BTC tặng nên mạnh mợ nào mợ nấy lựa hình …hic..hic mong rằng lần sau các mợ ngay hàng thẳng lối để các anh tự tôn vinh tặng hoa, quà cho các mợ thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều các mợ nhé. Thành thử ra lễ khai mạc mất gần 40’ mới hoàn thành. Gần 10h chúng ta mới bắt đầu trận đầu tiên… hic..hic

  - Hợp Tác với BTC trên mọi phương diện và tuân thủ điều lệ… trong điều lệ giải … quyết định của BTC là quyết định cuối cùng nhưng có những VĐV tranh cãi và không tuân thủ những quyết định trên.

  - Đối với VĐV cố tình làm khó dễ BTC có ý đồ hẳn hoi để giải không được diễn ra xuông sẽ ..giải sau BTC sẽ không nương tay và sẽ có hình thức kỹ luật là cấm không được phép tham gia các giải do hội tổ chức.

  **Tóm Lại, nhìn tổng thể giải đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo ra 1 sân chơi ý nghĩa cho tất cả các chị em nhân ngày 20/10 đã hoàn thành đúng tiêu chí đề ra.... Xin chúc mừng tất cả các VĐV đã tham gia giải tất cả mọi người đã dành chiến thắng ngày hôm nay vì chúng ta đã chiến hết mình, chơi hết sức, cống hiến những pha thi đấu đẹp mắt và được nhận lại bằng những tràn pháo tay cổ vũ nhiệt liệt của mọi người.

  <div style="margin-left:40px">Xin chúc mừng các VĐV đã đoạt giải :
  Trình A:

  Giải Nhất: Rau nhút + Sharanguyen

  Giải Nhì: Châu HP + Quang

  Giải Ba: Lương Hạnh + Hùng Sắt và Xuân Yến + Đức Roger
  Trình B:

  Giải Nhất: Cocvaichau + Yang

  Giải Nhì: HoaXuongRong + Kungfu

  Giải Ba: Huyền nguyễn + Ngọc DDS và Hatori + Ý Nhi.
  </div>

 6. #6

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Trình A

  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b1.s29.d2/068198c7a359005f32322cd5efa8f8af_50388121.vongbang 1a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b1.s29.d2/068198c7a359005f32322cd5efa8f8af_50388121.vongbang 1a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b1.s34.d3/c61b6978b39803e58bd8dc785dabd155_50388123.vongbang 2a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b1.s34.d3/c61b6978b39803e58bd8dc785dabd155_50388123.vongbang 2a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b1.s32.d1/05cff956cea29ae6df78e88516d64693_50388116.playoffa .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b1.s32.d1/05cff956cea29ae6df78e88516d64693_50388116.playoffa .jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b6.s33.d4/f1dd282214f11f5ed29fa00eaa8fc1e4_50388133.vongtron ga.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b6.s33.d4/f1dd282214f11f5ed29fa00eaa8fc1e4_50388133.vongtron ga.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Trình B:

  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s30.d1/933c69bfb3b3e0e156e50035cd87686b_50388127.vongbang b.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s30.d1/933c69bfb3b3e0e156e50035cd87686b_50388127.vongbang b.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b3.s35.d3/4e17dbec47d5893ffb089baabd2f7ac5_50388114.daubangb .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b3.s35.d3/4e17dbec47d5893ffb089baabd2f7ac5_50388114.daubangb .jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s29.d2/269835bdd67477ec26b96ef0e7ea7094_50388118.playoffb .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s29.d2/269835bdd67477ec26b96ef0e7ea7094_50388118.playoffb .jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b3.s11.d1/6447e5362c28e7b2012be3303b44f1ee_50388111.vongtron gb.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b3.s11.d1/6447e5362c28e7b2012be3303b44f1ee_50388111.vongtron gb.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 7. #7

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  0
  * Cảm ơn Bé Sharanguyen đã hoàn thành nhiệm vụ phụ trách tài chính cho giải.

  * Cảm ơn Chị Dung_danghtv và chị Xuân lộc đã hoàn thành công tác hậu cần.

  * Cám ơn Linh_Dang đã dành thời gian tới phụ ML gói những bông hoa tươi thắm gửi đến các mợ.

  Gửi Đến tất cả các mợ nì , lúc nào đó mời các mợ ly cafe nhé..hihihi

  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/5e917e7fa4233eaaee4a15ff7a6c1d43_50388128.baocaoth uchigiai2010.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s30.d2/5e917e7fa4233eaaee4a15ff7a6c1d43_50388128.baocaoth uchigiai2010.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  *** Tồn Quỹ: 710.000 vnđ

  (sẽ được đưa vào ngân quỹ của hội)

 8. #8

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Đến hẹn lại lên... 1 lần nữa Hội Nữ Miền Nam lại tưng bừng cho một mùa lễ hội của chị em " Chào Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-20012". Mặc dù đường xá xa xôi cách trung tâm thành phố khá xa.. có những chị em từ bình dương, bình phước cũng tụ về .. đi qua bao con đường xa tít ... và điều không ngờ nhất chặn đường gần nơi tổ chức lại là 1 thử thách lòng kiên nhẫn của chị em ... phải lội nước 1 đoạn khá dài ... thế nhưng không có cản trở hoặc chướng ngại nào làm chùn chân những người phụ nữ chân yếu tay mềm.. đến với nhau trong cái ngày mà ai cũng chờ đón ... ngày hội của chính mình và ngày các chị em quây quần bên nhau trong một mùa giải tennis.

  Gửi đến tất cả các mợ các anh những hình ảnh lưu giữ của ngày này nhé .. 1 ngày ấn tượng phải không các mợ ...

  Mặc dù đường xá xa xôi nhưng thật không ngờ lòng nhiệt tình của mọi người lại nhiều đến thế ... có rất nhiều cặp đến từ rất sớm và còn sớm hơn cả BTC ..hiihi ..

  1. Quan cảnh buổi sớm trong khu căn tin chờ đợi giờ khai mạc.
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b4.s35.d2/2f172621af5613340db2467d2e82e10b_50388253.1.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b4.s35.d2/2f172621af5613340db2467d2e82e10b_50388253.1.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b2.s34.d3/6280da9d44ae425c4e1c64aeafe4eb9b_50388273.5.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b2.s34.d3/6280da9d44ae425c4e1c64aeafe4eb9b_50388273.5.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  2. Thủ quỹ xinh đẹp shara:

  mèo mập: thu được bi nhiêu rùi bé ... đủ hem chị đóng tiếp ..hiihihihi

  shara: heheh chị yên tâm đi hem con nhạn nèo lọt qua mắt em hết .. chị muốn đóng nữa thì càng tốt ..hiihi

  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b5.s35.d3/b77e4f3e07755a4d7ecb069bdb00b665_50388266.3.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b5.s35.d3/b77e4f3e07755a4d7ecb069bdb00b665_50388266.3.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b2.s11.d1/8144df099d392e1c1c417d456cc443ae_50388271.4.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b2.s11.d1/8144df099d392e1c1c417d456cc443ae_50388271.4.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  3. Tranh thủ chị em mình lèm 1 pô nì
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/c24aa7996dceb1cb959dbb0e1cf81cad_50388258.2.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s30.d2/c24aa7996dceb1cb959dbb0e1cf81cad_50388258.2.jpg']);return hs.expand(this)"></a>


  4. Mọi người ơi ... đến đông đủ rùi tập trung ra sân làm lễ khai mạc ..rồi chúng mình tự sướng nèo ..

  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b1.s33.d3/1c7a9bfb8d733b40ea97acd6488dea3c_50388279.6.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b1.s33.d3/1c7a9bfb8d733b40ea97acd6488dea3c_50388279.6.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b1.s11.d1/6ab776dc9b1f5496cfc54ad347a98f96_50388283.7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b1.s11.d1/6ab776dc9b1f5496cfc54ad347a98f96_50388283.7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b1.s34.d3/db93fee16c4eaa4b98888d7c9963e12a_50388287.8.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b1.s34.d3/db93fee16c4eaa4b98888d7c9963e12a_50388287.8.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  5. ôi nèo là hoa và quà .. ai tự sướng thì sướng còn lovely em tranh thủ lựa hình cái đã nì...hihi
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b5.s30.d1/e8de5bc2c443806d9af033b8e67e47bf_50388290.9.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b5.s30.d1/e8de5bc2c443806d9af033b8e67e47bf_50388290.9.jpg']);return hs.expand(this)"></a><a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b6.s35.d4/365e67dc09e170b537a388559d7b59a9_50388296.10.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b6.s35.d4/365e67dc09e170b537a388559d7b59a9_50388296.10.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  5. heheh không bít lúc này mình phát biểu cái gì nhỉ ... chắc là hello cả nhả .. có mợ nào chưa ăn sáng không nè ... hihihi hình như đa phần chưa ăn phải hem nên các mợ các anh thấy bịn rịn cái căn tin quá dzị hỉ không ai chịu ra sân tự sướng nhỉ...Alo ..alo .. các bác cứ yên tâm BTC chuẩn bị nhiều thực phẩm lém nên cứ ra tập trung nhé ..hihihi ...
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s32.d2/4c038c73c66643ef34041461e286ba59_50388538.11.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s32.d2/4c038c73c66643ef34041461e286ba59_50388538.11.jpg']);return hs.expand(this)"></a>


  hình như nhờ kêu gọi thế mà bà con tập trung đông đủ nè ... các bác các mợ có nhìn thấy ai đây không ... nhà báo đấy nhé .. đại diện báo "thế giới tennis" xuống chộp hình các mợ nè ..

  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b3.s29.d2/65a0b0edb889e13a3fd896cc64579614_50388540.11a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b3.s29.d2/65a0b0edb889e13a3fd896cc64579614_50388540.11a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  .... ôi mới vừa nói có nhà báo thế là tập trung đông đủ ..hiiihih
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b6.s29.d2/310e2abaabb638674b4c1e3bd3928710_50388544.12.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b6.s29.d2/310e2abaabb638674b4c1e3bd3928710_50388544.12.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  ... thế có mợ nào hôm nay không phải lội nước không nè ... ai không lội thì hem có quà nhé..hhiih
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b5.s35.d2/7a91a5f0cc669975d626b75a75673389_50388547.13.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b5.s35.d2/7a91a5f0cc669975d626b75a75673389_50388547.13.jpg']);return hs.expand(this)"></a>


  ....toàn thể các mợ đồng thanh .. trùi ui ... chơi kì nhen ....thế BTC hem có lội àh ... ai mà không phải đi qua cửa ải nì chứ ... kakakaa

  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b3.s30.d1/d376172fbb07a32ba86993f6c71a19fa_50388548.14.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b3.s30.d1/d376172fbb07a32ba86993f6c71a19fa_50388548.14.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b3.s11.d1/17acd2a16a100094370fda49ec05c0a5_50388552.15.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b3.s11.d1/17acd2a16a100094370fda49ec05c0a5_50388552.15.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b6.s29.d2/94eb65f9ccb44f6b08a5801fde34c6d2_50388558.16.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b6.s29.d2/94eb65f9ccb44f6b08a5801fde34c6d2_50388558.16.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b6.s11.d1/cce9761c9ce319056033520b3b450992_50388607.17.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b6.s11.d1/cce9761c9ce319056033520b3b450992_50388607.17.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b6.s11.d1/8c622cf2bd26dd9380edb02f2d2219ee_50388625.18.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b6.s11.d1/8c622cf2bd26dd9380edb02f2d2219ee_50388625.18.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  ... Dzị thì hay quá .. BTC sợ có mợ không bít lội trôi mất sẽ dư quà tặng cho các mợ ...kakakak mời tất cả các mợ chúng ta lên trên này để các anh làm nghĩa cử đẹp nhen ..hhihi ...
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b2.s29.d2/5bef0de92f49009eadf8ff85e9fa3ebe_50388636.19.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b2.s29.d2/5bef0de92f49009eadf8ff85e9fa3ebe_50388636.19.jpg']);return hs.expand(this)">


  Toàn bộ quan cảnh lễ khai mạc ...

  </a><a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b1.s34.d4/e85e8e5b18eb41b3a5fe0326f3ef92a3_50388640.20.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b1.s34.d4/e85e8e5b18eb41b3a5fe0326f3ef92a3_50388640.20.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b6.s32.d1/fdc9913f4a2cbcc7c794ec2dcc8351a9_50388647.21.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b6.s32.d1/fdc9913f4a2cbcc7c794ec2dcc8351a9_50388647.21.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b3.s30.d2/1bb1c7b8fb507fca41e398e5a286b94b_50388656.22.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b3.s30.d2/1bb1c7b8fb507fca41e398e5a286b94b_50388656.22.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b2.s33.d1/31f1ff398cb6cab9d487fccd826cbf16_50388658.23.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b2.s33.d1/31f1ff398cb6cab9d487fccd826cbf16_50388658.23.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 9. #9

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Kungfu: anh tặng hoa rùi nhen nhỏ ... đánh giải xong khg đòi nữa nhé ..(kekekek mềnh giỏi thiệt )

  Hoaxuongrong: hả ...hả..hả... (nhìn cái mặt cô nàng cầm hoa ngơ ngác...chít cười thiệt ...)

  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b4.s35.d1/60600d0ea1944c466d50a01f9c6170d9_50388701.24.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b4.s35.d1/60600d0ea1944c466d50a01f9c6170d9_50388701.24.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  Quốc long tranh thủ lấy điểm với các người đẹp nì .... ôi nhiều em xinh đẹp quá biết chọn em nào đây .. thui thì tranh thủ hết vậy ...
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b1.s34.d4/c1ceed540d1c48cba67383b59ecb4fa7_50388702.25.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b1.s34.d4/c1ceed540d1c48cba67383b59ecb4fa7_50388702.25.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b3.s33.d4/0fb418a04989a220d1bb8bf604f45001_50388703.26.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b3.s33.d4/0fb418a04989a220d1bb8bf604f45001_50388703.26.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b3.s34.d4/6a653cd0c56510549c20c0009ee4ed53_50388706.27.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b3.s34.d4/6a653cd0c56510549c20c0009ee4ed53_50388706.27.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  Yang .. mềnh cũng tranh thủ chứ không khéo qlong lấy hết phần ..hihhihi
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s35.d3/7620a5f6067eaa00507d4ee30f5677f8_50388708.28.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s35.d3/7620a5f6067eaa00507d4ee30f5677f8_50388708.28.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  ...Tội nghiệp HXR đến giờ vẫn đứng hình vì bó hoa của chàng kungfu... còn không bít nàng nhungpham ai tặng hoa mà mặt tươi rói thế...
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s29.d2/df8131abf605fa4f7793d68ded0cd908_50388718.29.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s29.d2/df8131abf605fa4f7793d68ded0cd908_50388718.29.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  Tony ... người đẹp của mềnh đâu rùi ... tìm hoài không thấy dzị..
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b5.s33.d1/1ce218da08fa62cdaf6dc80ad37cd2ff_50388720.30.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b5.s33.d1/1ce218da08fa62cdaf6dc80ad37cd2ff_50388720.30.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  .. Chậm chân rùi nhé .. đang tranh thủ tự sướng ở đây nì ..kakak
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b1.s32.d1/dbbaddd73d37b0de691a65f29616a559_50388724.31.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b1.s32.d1/dbbaddd73d37b0de691a65f29616a559_50388724.31.jpg']);return hs.expand(this)"></a>


  Cả nhà .. chụp vài pô lưu niệm nào .. rùi ta tranh thủ vào chiến đấu ..

  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b5.s29.d2/e12e3b5063e925791733e57c1af58507_50388736.32.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b5.s29.d2/e12e3b5063e925791733e57c1af58507_50388736.32.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b1.s29.d2/f3b070184761c6b2d8edc1aacfe6ecc6_50388783.33.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b1.s29.d2/f3b070184761c6b2d8edc1aacfe6ecc6_50388783.33.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b6.s30.d2/e5bcda393f4feb227df476d9c787b46e_50388784.34.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b6.s30.d2/e5bcda393f4feb227df476d9c787b46e_50388784.34.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b5.s33.d3/7f38beb26f53f48d1afada664d5dbd98_50388785.35.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b5.s33.d3/7f38beb26f53f48d1afada664d5dbd98_50388785.35.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 10. #10

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  3 chàng ngự lâm quân tranh thủ tự sướng trước trận đấu ..
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b6.s29.d2/f6e53534874696ad36c5678acbe2c47e_50388793.36.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b6.s29.d2/f6e53534874696ad36c5678acbe2c47e_50388793.36.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  Chân run toàn tập nì .. hàng của ai thì vào mà nhận hihhi
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b1.s32.d2/d82eeceaee9f3a800fac227663130579_50418107.image000 65.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b1.s32.d2/d82eeceaee9f3a800fac227663130579_50418107.image000 65.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b3.s33.d3/d88b80dc8eb4fd5f8c6bbc27ab51fce5_50418111.image000 78.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b3.s33.d3/d88b80dc8eb4fd5f8c6bbc27ab51fce5_50418111.image000 78.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b4.s33.d4/1e4f1e07fce8f82d5fef2f8111dc6912_50418112.image000 89.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b4.s33.d4/1e4f1e07fce8f82d5fef2f8111dc6912_50418112.image000 89.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b5.s32.d1/2637f8eeba79d588c9394ba89e3b967a_50418115.image000 90.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b5.s32.d1/2637f8eeba79d588c9394ba89e3b967a_50418115.image000 90.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/26151b0feafad751e38705aef86c8235_50418118.image000 93.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b1.s30.d2/26151b0feafad751e38705aef86c8235_50418118.image000 93.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b2.s33.d4/011247e37ec3c1eab835dfb1ddbc60c5_50418122.image001 20.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b2.s33.d4/011247e37ec3c1eab835dfb1ddbc60c5_50418122.image001 20.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b6.s33.d4/39e41d832fb197788a79e365824b36c4_50418129.image001 29.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b6.s33.d4/39e41d832fb197788a79e365824b36c4_50418129.image001 29.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b2.s30.d2/a36b70684825f41e413b2b1a68262dab_50418131.image001 31.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b2.s30.d2/a36b70684825f41e413b2b1a68262dab_50418131.image001 31.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr2.upanh.com/b6.s34.d3/46828ec55389b108ecb8ea8b29eb35f0_50418022.image000 60.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr2.upanh.com', '/b6.s34.d3/46828ec55389b108ecb8ea8b29eb35f0_50418022.image000 60.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr3.upanh.com/b1.s30.d2/7601d7ab32c701176e19803152def9f0_50418023.image000 61.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr3.upanh.com', '/b1.s30.d2/7601d7ab32c701176e19803152def9f0_50418023.image000 61.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b4.s11.d1/ce41f99fea9fc88f9a85c83d05937979_50418025.image000 62.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b4.s11.d1/ce41f99fea9fc88f9a85c83d05937979_50418025.image000 62.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b6.s30.d2/a4f7820c4c1a4b5baea0ba8d0a945caf_50418026.image000 63.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b6.s30.d2/a4f7820c4c1a4b5baea0ba8d0a945caf_50418026.image000 63.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b1.s34.d2/3fae2a763b79291cbb24abcb96b4cddf_50418049.image000 75.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b1.s34.d2/3fae2a763b79291cbb24abcb96b4cddf_50418049.image000 75.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr0.upanh.com/b1.s33.d4/545136ee2c5f16b6d05c73508125e6cb_50418050.image000 66.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr0.upanh.com', '/b1.s33.d4/545136ee2c5f16b6d05c73508125e6cb_50418050.image000 66.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr1.upanh.com/b6.s33.d1/98138639f51ac4e3f0dee832d2975afe_50418051.image000 67.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr1.upanh.com', '/b6.s33.d1/98138639f51ac4e3f0dee832d2975afe_50418051.image000 67.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr4.upanh.com/b3.s34.d4/3341549944e56753091a20551738044b_50418054.image000 68.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr4.upanh.com', '/b3.s34.d4/3341549944e56753091a20551738044b_50418054.image000 68.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr5.upanh.com/b2.s32.d1/53e462866df5eba8fa7cace6c2150c36_50418055.image000 69.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr5.upanh.com', '/b2.s32.d1/53e462866df5eba8fa7cace6c2150c36_50418055.image000 69.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr6.upanh.com/b4.s32.d1/7149f28840046aaa6b2bfd7fcba4ba27_50418056.image000 70.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr6.upanh.com', '/b4.s32.d1/7149f28840046aaa6b2bfd7fcba4ba27_50418056.image000 70.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b3.s35.d1/a6ad42b0018007f896167a9201c17c85_50418057.image000 71.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b3.s35.d1/a6ad42b0018007f896167a9201c17c85_50418057.image000 71.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr8.upanh.com/b4.s35.d2/7fe565b64e6eb70b2aa51cd80a096d92_50418058.image000 72.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr8.upanh.com', '/b4.s35.d2/7fe565b64e6eb70b2aa51cd80a096d92_50418058.image000 72.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b5.s11.d1/ce82a0df05f92e705c23adc959bddde2_50418059.image000 74.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b5.s11.d1/ce82a0df05f92e705c23adc959bddde2_50418059.image000 74.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr7.upanh.com/b1.s35.d2/52fa91785224f49d4760485fb03c841d_50418027.image000 64.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr7.upanh.com', '/b1.s35.d2/52fa91785224f49d4760485fb03c841d_50418027.image000 64.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nr9.upanh.com/b6.s11.d1/b957942b966cb687adbd6b87085a2b5b_50418019.image000 55.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nr9.upanh.com', '/b6.s11.d1/b957942b966cb687adbd6b87085a2b5b_50418019.image000 55.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •