Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
 1. #1
  Silver member
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0

  Hình ảnh Giải Thịnh quang mở rộng lần thứ 3 Ngày 23-03-2013

  Hình ảnh Giải Thịnh quang mở rộng lần thứ 3
  1- Công tác chuẩn bị:

  Căng Banner,Phát Khăn,quấn vợt,nước...Loa,Máy để TTTT:

  <a rel="nofollow" href="http://nv7.upanh.com/b6.s33.d1/519bc8873df604844ac1f08d38b0d8b1_54239017.img0378. jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv7.upanh.com', '/b6.s33.d1/519bc8873df604844ac1f08d38b0d8b1_54239017.img0378. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b4.s34.d1/1683e5be697ab1f1247e00146d39215d_54239060.img0380. jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b4.s34.d1/1683e5be697ab1f1247e00146d39215d_54239060.img0380. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv3.upanh.com/b5.s34.d4/82dc2f62d3701d4a69745c8fdb89a016_54239103.img0381. jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv3.upanh.com', '/b5.s34.d4/82dc2f62d3701d4a69745c8fdb89a016_54239103.img0381. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv3.upanh.com/b3.s34.d1/9630a2adfb548b321699f1401d008ecb_54239133.img0431. jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv3.upanh.com', '/b3.s34.d1/9630a2adfb548b321699f1401d008ecb_54239133.img0431. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv2.upanh.com/b3.s34.d1/3372c504aff9f0ff5ed1ae822d85c4f5_54239172.img0461. jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv2.upanh.com', '/b3.s34.d1/3372c504aff9f0ff5ed1ae822d85c4f5_54239172.img0461. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #2
  2. Lễ khai mạc
  Diễn văn khai mạc,tặng hoa CT CLB,Phổ biến Điều lệ,lịch thi đấu-Chụp ảnh lưu niệm;
  <a rel="nofollow" href="http://nv5.upanh.com/b2.s34.d1/6a77651433a4c770d7e6771029ddf936_54239385.img0384. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv5.upanh.com', '/b2.s34.d1/6a77651433a4c770d7e6771029ddf936_54239385.img0384. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv3.upanh.com/b2.s33.d2/c5be8bfd10151883a0be42c342657994_54239403.img0388. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv3.upanh.com', '/b2.s33.d2/c5be8bfd10151883a0be42c342657994_54239403.img0388. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b2.s35.d2/212a8ed03cca4ea34d3eeb8718ff46c0_54239438.img0390. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b2.s35.d2/212a8ed03cca4ea34d3eeb8718ff46c0_54239438.img0390. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv6.upanh.com/b4.s34.d4/667b0669cebebabd73d73627c5734683_54239476.img0391. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv6.upanh.com', '/b4.s34.d4/667b0669cebebabd73d73627c5734683_54239476.img0391. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv1.upanh.com/b6.s34.d1/e55a99afeb4de0fbcd3bd9f9367dea6e_54239511.img0393. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv1.upanh.com', '/b6.s34.d1/e55a99afeb4de0fbcd3bd9f9367dea6e_54239511.img0393. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #3

  Ngày tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  0
  3. Diễn biến Giải đấu:
  Diễn biến các trận Đôi Nam,tai một số sân:
  <a rel="nofollow" href="http://nv1.upanh.com/b4.s33.d1/928b913325d82b9f473588ef1c3dc2bb_54239851.img0397. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv1.upanh.com', '/b4.s33.d1/928b913325d82b9f473588ef1c3dc2bb_54239851.img0397. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv2.upanh.com/b1.s33.d3/8d75fd355835e257318e7c4359f1dc9c_54239892.img0399. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv2.upanh.com', '/b1.s33.d3/8d75fd355835e257318e7c4359f1dc9c_54239892.img0399. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv7.upanh.com/b4.s35.d4/eec5935a315ad3e14f85f96247f4c64d_54239947.img0409. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv7.upanh.com', '/b4.s35.d4/eec5935a315ad3e14f85f96247f4c64d_54239947.img0409. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv1.upanh.com/b1.s35.d3/1ca9e48022e3538d53bda004a39d235d_54239991.img0400. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv1.upanh.com', '/b1.s35.d3/1ca9e48022e3538d53bda004a39d235d_54239991.img0400. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv6.upanh.com/b4.s34.d2/0f709672aa4df02d2695a285deb97735_54240016.img0402. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv6.upanh.com', '/b4.s34.d2/0f709672aa4df02d2695a285deb97735_54240016.img0402. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #4
  <font color="#0000CD"> 3.Tiếp tục diễn biến giải đấu</font>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b1.s34.d2/526e27def670fbc710513bc74607f968_54240250.img0403. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b1.s34.d2/526e27def670fbc710513bc74607f968_54240250.img0403. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv9.upanh.com/b5.s34.d4/24b69b34c9be9ea16e953806eb1b624a_54240299.img0404. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv9.upanh.com', '/b5.s34.d4/24b69b34c9be9ea16e953806eb1b624a_54240299.img0404. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv7.upanh.com/b2.s35.d1/f38e46cc95407b13727de34f286a9b8a_54240317.img0407. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv7.upanh.com', '/b2.s35.d1/f38e46cc95407b13727de34f286a9b8a_54240317.img0407. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b2.s33.d3/84a082b8592feb99d5e480828302c95d_54240368.img0405. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b2.s33.d3/84a082b8592feb99d5e480828302c95d_54240368.img0405. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv9.upanh.com/b1.s33.d3/78fb6c0cf7fa62bf955506818480474b_54240419.img0411. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv9.upanh.com', '/b1.s33.d3/78fb6c0cf7fa62bf955506818480474b_54240419.img0411. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 5. #5
  3 Bán kết- Chung kếtNhiều hình ảnh khác sẽ gửi dần sau- mọi người cùng chém cho xôm
  <a rel="nofollow" href="http://nv6.upanh.com/b3.s33.d2/a7cc62a6b33bf194c2d52d3aa65917e9_54240836.img0413. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv6.upanh.com', '/b3.s33.d2/a7cc62a6b33bf194c2d52d3aa65917e9_54240836.img0413. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b4.s34.d1/4ef1ee40222e53910a504df93c1b185e_54240880.img0415. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b4.s34.d1/4ef1ee40222e53910a504df93c1b185e_54240880.img0415. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv9.upanh.com/b6.s33.d3/9d4232c1fe353eb1246481480a27c7fe_54240919.img0418. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv9.upanh.com', '/b6.s33.d3/9d4232c1fe353eb1246481480a27c7fe_54240919.img0418. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv4.upanh.com/b2.s33.d1/996d67b9b76a65bd1c6c5b57d37de635_54240964.img0426. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv4.upanh.com', '/b2.s33.d1/996d67b9b76a65bd1c6c5b57d37de635_54240964.img0426. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b1.s35.d2/65124e958ac19d8d71eb975d45d2c05b_54240998.img0428. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b1.s35.d2/65124e958ac19d8d71eb975d45d2c05b_54240998.img0428. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 6. #6

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  4. Trao giải Nhất- Nhì- Ba (những hình cơ bản) :
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b5.s34.d4/fde3b9e18a9a392a5e6aee3ce24bd983_54241270.img0434. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b5.s34.d4/fde3b9e18a9a392a5e6aee3ce24bd983_54241270.img0434. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b5.s33.d2/837c6af1f2c8ee1c173d282efc5eebb1_54241308.img0439. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b5.s33.d2/837c6af1f2c8ee1c173d282efc5eebb1_54241308.img0439. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv7.upanh.com/b4.s33.d1/0947d44cac855dde0f80f9de70dfe230_54241367.img0442. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv7.upanh.com', '/b4.s33.d1/0947d44cac855dde0f80f9de70dfe230_54241367.img0442. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv6.upanh.com/b2.s33.d1/0c014e7fd64bbbe0ae87e84948c156c1_54241386.img0443. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv6.upanh.com', '/b2.s33.d1/0c014e7fd64bbbe0ae87e84948c156c1_54241386.img0443. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b2.s33.d3/086dcf5f8763d3f2ce7a7ab3c5ca5237_54241420.img0449. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b2.s33.d3/086dcf5f8763d3f2ce7a7ab3c5ca5237_54241420.img0449. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 7. #7

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  <font color="#0000CD"> 5. Liên hoan Lẩu-Rượu...Và cặp độ...</font>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b4.s35.d1/982263ff2d4bc5052e29989f37be105d_54241578.img0455. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b4.s35.d1/982263ff2d4bc5052e29989f37be105d_54241578.img0455. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b4.s35.d3/b75063df6999e3b9b3405567df964a99_54241608.img0453. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b4.s35.d3/b75063df6999e3b9b3405567df964a99_54241608.img0453. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b5.s34.d3/db1c552898f6b8a1474f7f1d95a105d6_54241640.img0454. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b5.s34.d3/db1c552898f6b8a1474f7f1d95a105d6_54241640.img0454. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv1.upanh.com/b5.s35.d4/45daefa10e1f98933e0b964dcf87fd64_54241671.img0457. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv1.upanh.com', '/b5.s35.d4/45daefa10e1f98933e0b964dcf87fd64_54241671.img0457. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b2.s34.d2/11bd297d8c080bb5cbdea2f118e3d79a_54241698.img0459. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b2.s34.d2/11bd297d8c080bb5cbdea2f118e3d79a_54241698.img0459. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Hẹn gặp lại

 8. #8

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Chúc mừng giải thành công tốt đẹp. Chúc mừng các đôi đoạt giải!

 9. #9

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0
  Một số hình ảnh khác:
  1. Bác H3N tặng "Giải phong cách"cho Cây Sưa...

  2. Chỉ đạo chiến thuật...

  3. Phiếu theo dõi các trận đấu...

  4. Tặng Hoa sinh nhật...

  5. Trọng tài Vitbau

  <a rel="nofollow" href="http://nv5.upanh.com/b2.s35.d4/4a4905d3ef365c33942cc2f4cb2cdb5f_54264315.img0395. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv5.upanh.com', '/b2.s35.d4/4a4905d3ef365c33942cc2f4cb2cdb5f_54264315.img0395. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv2.upanh.com/b6.s34.d1/3100e7f8c5523ac8e02c621f64171382_54264362.img0419. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv2.upanh.com', '/b6.s34.d1/3100e7f8c5523ac8e02c621f64171382_54264362.img0419. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv0.upanh.com/b2.s35.d2/ad3a9fc36137dbc24ed155af65a1efd2_54264400.img0425. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv0.upanh.com', '/b2.s35.d2/ad3a9fc36137dbc24ed155af65a1efd2_54264400.img0425. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv1.upanh.com/b3.s34.d4/10a30028ee13653d5193e349e892a0f5_54264451.img0433. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv1.upanh.com', '/b3.s34.d4/10a30028ee13653d5193e349e892a0f5_54264451.img0433. jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nv6.upanh.com/b5.s34.d2/2ae89812a51cb4cead8d307271413d90_54264496.img0451. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv6.upanh.com', '/b5.s34.d2/2ae89812a51cb4cead8d307271413d90_54264496.img0451. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 10. #10

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Truyền hình VTV10 :
  CS yêu (đơn phương) 1 trong 2 PV này,nhưng bí mật... Bebebe...<a rel="nofollow" href="http://nv4.upanh.com/b4.s35.d3/6f7cf48bcf6d32c25fe29d110c176998_54264864.img0424. jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv4.upanh.com', '/b4.s35.d3/6f7cf48bcf6d32c25fe29d110c176998_54264864.img0424. jpg']);return hs.expand(this)"></a>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •