Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 68
 1. #11

  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  0
  Trận chung kết
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1726.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1726.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Trọng Tài KFC
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1734.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1734.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #12

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Một vài hình ảnh trận CK
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1730.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1730.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1732.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1732.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1736.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1736.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #13

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1748.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1748.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1752.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1752.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1753.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1753.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1755.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1755.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1757.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1757.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1760.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1760.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1762.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1762.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #14

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Khán giải trận CK
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1740.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1740.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1741.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1741.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 5. #15
  Trận đấu kết thúc
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1774.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1774.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1775.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1775.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1778.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1778.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1780.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1780.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1781.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1781.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 6. #16

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  0
  CHụp ảnh lưu niệm
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1782-1.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1782-1.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1784.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1784.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1785.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1785.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 7. #17
  Cụ Phương trao giải ba cho 2 đôi Thắng Solo N5 và Tây bắc Tanolacky
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1789.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1789.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1791.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1791.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1793.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1793.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 8. #18

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Đôi giải nhì Hưng cận Đông backhand
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1798.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1798.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 9. #19

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Đôi vô địch Xuan Hieu Nguyenanhtin
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1808.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1808.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1817.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1817.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 10. #20

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1835.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1835.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1836.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1836.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1838.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1838.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1840.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1840.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i909.photobucket.com/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1843.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i909.photobucket.com', '/albums/ac297/HaDaphuc/DSC_1843.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •