ACE nào muốn thanh lý cây này alo mình nha 0937140277 Thông! cảm ơn!

hoặc đổi cây Head Radical 250gram!