Em đang tìm cấy babolat pro team 2012 làm backup. Bác nào đổi vợt thì nhượng lại cho em nhé.

Số liên lạc của em: o9o3. sáu 11oo3

Xin cảm ơn.