Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18
 1. #11

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  ĐIỂM ĐỎ VÀ ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T2/2016

  1 Luận Game sân Hội an 750

  2 Lê văn Thanh sân Hội an 745

  3 Trắng Hội an sân Hội an 750

  4 Vũ Silk sân Hội an 730

  5 Dũng tân an 785

  6 Thạch rê sân Hội an 755

  7 Nguyên VK nguyenbebe sân Hội an 735

  8 Trương Minh Huy nhuy sân Hội an 725

  9 Huỳnh Kim Phố sân Hội an 715

  10 Phạm kim long sân Hội an 700

  11 Trung rượu sân Hội an 715

  12 Dũng linh sân Hội an 700

  13 Đinh tú linh sân Hội an 700

  14 Trương tuấn sơn sân Hội an 715

  15 Trần ngọc tuấn cu lỳ sân Agribank 700

  16 Phan xuân Tùng sân Hội an 650

  17 Phúc tony phuctony sân Hội an 675

  18 Nguyễn văn Hải sân Hội an 700

  19 Vũ Dũng sân Hội an 675

  20 Trần văn Hội sân Agribank 700

  21 Trần Đình Lợi sân Hội an 700

  22 La thế tuấn sân Hội an 650

  23 Trần phước Hưng sân Hội an 650

  24 Rô (nhỏ) sân Hội an 640

  25 Nguyễn Minh Hải sân Agribank 625

  26 Hồ Kim Thời sân Hội an 650

  27 Lê Thành Vỹ sân Agribank 675

  28 Đặng Trường Giang sân Agribank 675

  29 Phan chánh tinh sân Hội an 665

  30 Võ minh đức sân Hội an 665

  31 Tè sân Hội an 675

  32 Nguyễn Đông Vĩnh vinhhoian sân Hội an 675

  33 Trần ngọc Trung trungtam sân Hội an 665

  34 Nguyễn Văn Linh sân Agribank 650

  35 Sơn Toàn sân Hội an 650

  36 Trần đức Thanh (Tân) sân Hội an 650

  37 Nguyễn như Hội sân Tân an 650

  38 Guy sân Hội an 650

  39 Nguyễn thiên Phú phuvietcombank sân Hội an 650

  40 Đoàn ngọc Trung sân Hội an 640

  41 Đinh Phú Lộc sân Hội an 650

  42 Lâm Bảy lamseven sân Hội an 600

  43 Tốn Lê Nguyễn 700

  44 Tuấn danh tuandanh sân Hội an 640

  45 Trần văn việt sân Tân an 650

  46 Thi sân Tân an 650

  47 Võ Quốc Huy sân Tân an 650

  48 Trần thanh tùng sân Tân an 650

  49 Mẫn sân Tân an 650

  50 Võ văn hùng sân Tân an 635

  51 Mai huy hoàng hoanghoian sân Tân an 650

  52 Viết Thành sân Tân an 650

  53 Trần ngọc phúc phucCTN sân Tân an 625

  54 Vỹ sân Tân an 635

  55 Nghị sân Tân an 635

  56 Trần hùng cường sân Tân an 625

  57 Tiến DIC sân Tân an 635

  58 Hào sân Tân an 625

  59 Sơn DIC sân Tân an 635

  60 Thắng T.nguyên sân Tân an 615

  61 Nguyễn đình Cư sân Hội an 635

  62 Đặng Ngọc Thạch (cu đá) sân agribank 655

  63 Đỗ phương phuongdainam sân Tân an 635

  64 Te sân Tân an 625

  65 Võ đăng phong phonghoian sân Tân an 625

  66 Kin sân Tân an 625

  67 Nê sân Tân an 615

  68 Hứa doãn hoàng sân Tân an 615

  69 Long anh sân Tân an 615

  70 Nhân sân Tân an 635

  71 Vinh sân Tân an 625

  72 Khiêm sân Tân an 615

  73 Phương huy hoàng sân Tân an 625

  74 Nguyễn văn bình sân Tân an 615

  75 Trần phước kỳ long sân Tân an 615

  76 Trần công Đức sân Tân an 615

  77 Dũng DIC sân Tân an 600

  78 Bay sân Tân an 600

  79 Tuấn sân Tân an 600

  80 Xí sân Tân an 600

  81 Quảng DIC sân Tân an 600

  82 Thắng DIC sân Tân an 600

  83. Khanhgiao. 1000

  84 Tyhoian 500

  85 Nguyên đồng bằng 675

  86 Tuấn Bydep 755

  87 Hải nháy 650

  88 Trần Quang Anh. Cu đin 675

  89 Phương CA 600

  90 Lợi bắc 650

  91 Dũng Agribank 625

 2. #12

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  ĐIỂM ĐỎ VÀ ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T2/2016

  1 Luận Game sân Hội an 750

  2 Lê văn Thanh sân Hội an 745

  3 Trắng Hội an sân Hội an 750

  4 Vũ Silk sân Hội an 730

  5 Dũng tân an 785

  6 Thạch rê sân Hội an 755

  7 Nguyên VK nguyenbebe sân Hội an 735

  8 Trương Minh Huy nhuy sân Hội an 725

  9 Huỳnh Kim Phố sân Hội an 715

  10 Phạm kim long sân Hội an 700

  11 Trung rượu sân Hội an 715

  12 Dũng linh sân Hội an 700

  13 Đinh tú linh sân Hội an 700

  14 Trương tuấn sơn sân Hội an 715

  15 Trần ngọc tuấn cu lỳ sân Agribank 700

  16 Phan xuân Tùng sân Hội an 650

  17 Phúc tony phuctony sân Hội an 675

  18 Nguyễn văn Hải sân Hội an 700

  19 Vũ Dũng sân Hội an 675

  20 Trần văn Hội sân Agribank 700

  21 Trần Đình Lợi sân Hội an 700

  22 La thế tuấn sân Hội an 650

  23 Trần phước Hưng sân Hội an 650

  24 Rô (nhỏ) sân Hội an 640

  25 Nguyễn Minh Hải sân Agribank 625

  26 Hồ Kim Thời sân Hội an 650

  27 Lê Thành Vỹ sân Agribank 675

  28 Đặng Trường Giang sân Agribank 675

  29 Phan chánh tinh sân Hội an 665

  30 Võ minh đức sân Hội an 665

  31 Tè sân Hội an 675

  32 Nguyễn Đông Vĩnh vinhhoian sân Hội an 675

  33 Trần ngọc Trung trungtam sân Hội an 665

  34 Nguyễn Văn Linh sân Agribank 650

  35 Sơn Toàn sân Hội an 650

  36 Trần đức Thanh (Tân) sân Hội an 650

  37 Nguyễn như Hội sân Tân an 650

  38 Guy sân Hội an 650

  39 Nguyễn thiên Phú phuvietcombank sân Hội an 650

  40 Đoàn ngọc Trung sân Hội an 640

  41 Đinh Phú Lộc sân Hội an 650

  42 Lâm Bảy lamseven sân Hội an 600

  43 Tốn Lê Nguyễn 700

  44 Tuấn danh tuandanh sân Hội an 640

  45 Trần văn việt sân Tân an 650

  46 Thi sân Tân an 650

  47 Võ Quốc Huy sân Tân an 650

  48 Trần thanh tùng sân Tân an 650

  49 Mẫn sân Tân an 650

  50 Võ văn hùng sân Tân an 635

  51 Mai huy hoàng hoanghoian sân Tân an 650

  52 Viết Thành sân Tân an 650

  53 Trần ngọc phúc phucCTN sân Tân an 625

  54 Vỹ sân Tân an 635

  55 Nghị sân Tân an 635

  56 Trần hùng cường sân Tân an 625

  57 Tiến DIC sân Tân an 635

  58 Hào sân Tân an 625

  59 Sơn DIC sân Tân an 635

  60 Thắng T.nguyên sân Tân an 615

  61 Nguyễn đình Cư sân Hội an 635

  62 Đặng Ngọc Thạch (cu đá) sân agribank 655

  63 Đỗ phương phuongdainam sân Tân an 635

  64 Te sân Tân an 625

  65 Võ đăng phong phonghoian sân Tân an 625

  66 Kin sân Tân an 625

  67 Nê sân Tân an 615

  68 Hứa doãn hoàng sân Tân an 615

  69 Long anh sân Tân an 615

  70 Nhân sân Tân an 635

  71 Vinh sân Tân an 625

  72 Khiêm sân Tân an 615

  73 Phương huy hoàng sân Tân an 625

  74 Nguyễn văn bình sân Tân an 615

  75 Trần phước kỳ long sân Tân an 615

  76 Trần công Đức sân Tân an 615

  77 Dũng DIC sân Tân an 600

  78 Bay sân Tân an 600

  79 Tuấn sân Tân an 600

  80 Xí sân Tân an 600

  81 Quảng DIC sân Tân an 600

  82 Thắng DIC sân Tân an 600

  83. Khanhgiao. 1000

  84 Tyhoian 500

  85 Nguyên đồng bằng 675

  86 Tuấn Bydep 755

  87 Hải nháy 650

  88 Trần Quang Anh. Cu đin 675

  89 Phương CA 600

  90 Lợi bắc 650

  91 Dũng Agribank 625

 3. #13

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  ĐIỂM ĐỎ và ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T9/2016
  TT

  VĐV
  VTR
  Điểm Đỏ
  1
  Khanhgiao
  1000
  Đỏ
  2
  Dũng tân an
  785
  3
  Luận Game sân Hội an
  750
  4
  Lê văn Thanh sân Hội an
  745
  Đỏ
  5
  Trắng Hội an sân Hội an
  740
  Đỏ
  6
  Thạch rê sân Hội an
  740
  7
  Tuấn Bydep
  735
  Đỏ
  8
  Nguyên VK nguyenbebe sân Hội an
  725
  Đỏ
  9
  Trần văn Hội sân Agribank
  725
  10
  Trương Minh Huy nhuy sân Hội an
  715
  Đỏ
  11
  Vũ Silk sân Hội an
  700
  Đỏ
  12
  Huỳnh Kim Phố sân Hội an
  700
  13
  Phạm kim long sân Hội an
  700
  Đỏ
  14
  Trung rượu sân Hội an
  700
  15
  Dũng linh sân Hội an
  700
  16
  Đinh tú linh sân Hội an
  700
  17
  Trương tuấn sơn sân Hội an
  700
  Đỏ
  18
  Trần ngọc tuấn cu lỳ sân Agribank
  700
  19
  Trần Đình Lợi sân Hội an
  700
  20
  Tốn Lê Nguyễn
  700
  21
  Nguyễn Đông Vĩnh vinhhoian sân Hội an
  690
  Đỏ
  22
  Phúc tony phuctony sân Hội an
  675
  Đỏ
  23
  Nguyễn văn Hải sân Hội an
  675
  24
  Đặng Trường Giang sân Agribank
  675
  25
  Tè sân Hội an
  675
  26
  Trần Quang Anh. Cu đin
  675
  27
  Trần ngọc Trung trungtam sân Hội an
  665
  28
  Trần thanh tùng sân Tân an
  665
  Đỏ
  29
  Đặng Ngọc Thạch (cu đá) sân agribank
  655
  Đỏ
  30
  Phan xuân Tùng sân Hội an
  650
  31
  Vũ Dũng sân Hội an
  650
  Đỏ
  32
  La thế tuấn sân Hội an
  650
  33
  Trần phước Hưng sân Hội an
  650
  34
  Lê Thành Vỹ sân Agribank
  650
  35
  Phan chánh tinh sân Hội an
  650
  36
  Võ minh đức sân Hội an
  650
  37
  Nguyễn Văn Linh sân Agribank
  650
  38
  Sơn Toàn sân Hội an
  650
  39
  Nguyễn như Hội sân Tân an
  650
  40
  Guy sân Hội an
  650
  41
  Nguyễn thiên Phú phuvietcombank sân Hội an
  650
  Đỏ
  42
  Trần văn việt sân Tân an
  650
  43
  Thi sân Tân an
  650
  44
  Võ Quốc Huy sân Tân an
  650
  45
  Mẫn sân Tân an
  650
  46
  Mai huy hoàng hoanghoian sân Tân an
  650
  Đỏ
  47
  Viết Thành sân Tân an
  650
  48
  Đỗ phương phuongdainam sân Tân an
  650
  Đỏ
  49
  Nguyên đồng bằng
  650
  50
  Hải nháy
  650
  51
  Lợi bắc
  650
  52
  Rô (nhỏ) sân Hội an
  640
  Đỏ
  53
  Đoàn ngọc Trung sân Hội an
  640
  54
  Tuấn danh tuandanh sân Hội an
  640
  Đỏ
  55
  Trần đức Thanh (Tân) sân Hội an
  635
  56
  Võ văn hùng sân Tân an
  635
  57
  Vỹ sân Tân an
  635
  58
  Nghị sân Tân an
  635
  59
  Tiến DIC sân Tân an
  635
  60
  Sơn DIC sân Tân an
  635
  61
  Nguyễn đình Cư sân Hội an
  635
  62
  Nhân sân Tân an
  635
  63
  Nguyễn Minh Hải sân Agribank
  625
  64
  Hồ Kim Thời sân Hội an
  625
  65
  Đinh Phú Lộc sân Hội an
  625
  66
  Trần ngọc phúc phucCTN sân Tân an
  625
  67
  Trần hùng cường sân Tân an
  625
  68
  Hào sân Tân an
  625
  69
  Võ đăng phong phonghoian sân Tân an
  625
  Đỏ
  70
  Kin sân Tân an
  625
  71
  Vinh sân Tân an
  625
  72
  Phương huy hoàng sân Tân an
  625
  73
  Dũng Agribank
  625
  74
  Thắng T.nguyên sân Tân an
  615
  75
  Te sân Tân an
  615
  76
  Nê sân Tân an
  615
  77
  Hứa doãn hoàng sân Tân an
  615
  78
  Long anh sân Tân an
  615
  79
  Khiêm sân Tân an
  615
  80
  Nguyễn văn bình sân Tân an
  615
  Đỏ
  81
  Trần phước kỳ long sân Tân an
  615
  Đỏ
  82
  Trần công Đức sân Tân an
  615
  83
  Lâm Bảy lamseven sân Hội an
  600
  Đỏ
  84
  Dũng DIC sân Tân an
  600
  85
  Bay sân Tân an
  600
  86
  Tuấn sân Tân an
  600
  87
  Xí sân Tân an
  600
  88
  Quảng DIC sân Tân an
  600
  89
  Thắng DIC sân Tân an
  600
  90
  Phương CA
  600
  91
  Tyhoian
  500
  ~


 4. #14

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  ĐIỂM ĐỎ và ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T9/2016
  TT

  VĐV
  VTR
  Điểm Đỏ
  1
  Khanhgiao
  1000
  Đỏ
  2
  Dũng tân an
  785
  3
  Luận Game sân Hội an
  750
  4
  Lê văn Thanh sân Hội an
  745
  Đỏ
  5
  Trắng Hội an sân Hội an
  740
  Đỏ
  6
  Thạch rê sân Hội an
  740
  7
  Tuấn Bydep
  735
  Đỏ
  8
  Nguyên VK nguyenbebe sân Hội an
  725
  Đỏ
  9
  Trần văn Hội sân Agribank
  725
  10
  Trương Minh Huy nhuy sân Hội an
  715
  Đỏ
  11
  Vũ Silk sân Hội an
  700
  Đỏ
  12
  Huỳnh Kim Phố sân Hội an
  700
  13
  Phạm kim long sân Hội an
  700
  Đỏ
  14
  Trung rượu sân Hội an
  700
  15
  Dũng linh sân Hội an
  700
  16
  Đinh tú linh sân Hội an
  700
  17
  Trương tuấn sơn sân Hội an
  700
  Đỏ
  18
  Trần ngọc tuấn cu lỳ sân Agribank
  700
  19
  Trần Đình Lợi sân Hội an
  700
  20
  Tốn Lê Nguyễn
  700
  21
  Nguyễn Đông Vĩnh vinhhoian sân Hội an
  690
  Đỏ
  22
  Phúc tony phuctony sân Hội an
  675
  Đỏ
  23
  Nguyễn văn Hải sân Hội an
  675
  24
  Đặng Trường Giang sân Agribank
  675
  25
  Tè sân Hội an
  675
  26
  Trần Quang Anh. Cu đin
  675
  27
  Trần ngọc Trung trungtam sân Hội an
  665
  28
  Trần thanh tùng sân Tân an
  665
  Đỏ
  29
  Đặng Ngọc Thạch (cu đá) sân agribank
  655
  Đỏ
  30
  Phan xuân Tùng sân Hội an
  650
  31
  Vũ Dũng sân Hội an
  650
  Đỏ
  32
  La thế tuấn sân Hội an
  650
  33
  Trần phước Hưng sân Hội an
  650
  34
  Lê Thành Vỹ sân Agribank
  650
  35
  Phan chánh tinh sân Hội an
  650
  36
  Võ minh đức sân Hội an
  650
  37
  Nguyễn Văn Linh sân Agribank
  650
  38
  Sơn Toàn sân Hội an
  650
  39
  Nguyễn như Hội sân Tân an
  650
  40
  Guy sân Hội an
  650
  41
  Nguyễn thiên Phú phuvietcombank sân Hội an
  650
  Đỏ
  42
  Trần văn việt sân Tân an
  650
  43
  Thi sân Tân an
  650
  44
  Võ Quốc Huy sân Tân an
  650
  45
  Mẫn sân Tân an
  650
  46
  Mai huy hoàng hoanghoian sân Tân an
  650
  Đỏ
  47
  Viết Thành sân Tân an
  650
  48
  Đỗ phương phuongdainam sân Tân an
  650
  Đỏ
  49
  Nguyên đồng bằng
  650
  50
  Hải nháy
  650
  51
  Lợi bắc
  650
  52
  Rô (nhỏ) sân Hội an
  640
  Đỏ
  53
  Đoàn ngọc Trung sân Hội an
  640
  54
  Tuấn danh tuandanh sân Hội an
  640
  Đỏ
  55
  Trần đức Thanh (Tân) sân Hội an
  635
  56
  Võ văn hùng sân Tân an
  635
  57
  Vỹ sân Tân an
  635
  58
  Nghị sân Tân an
  635
  59
  Tiến DIC sân Tân an
  635
  60
  Sơn DIC sân Tân an
  635
  61
  Nguyễn đình Cư sân Hội an
  635
  62
  Nhân sân Tân an
  635
  63
  Nguyễn Minh Hải sân Agribank
  625
  64
  Hồ Kim Thời sân Hội an
  625
  65
  Đinh Phú Lộc sân Hội an
  625
  66
  Trần ngọc phúc phucCTN sân Tân an
  625
  67
  Trần hùng cường sân Tân an
  625
  68
  Hào sân Tân an
  625
  69
  Võ đăng phong phonghoian sân Tân an
  625
  Đỏ
  70
  Kin sân Tân an
  625
  71
  Vinh sân Tân an
  625
  72
  Phương huy hoàng sân Tân an
  625
  73
  Dũng Agribank
  625
  74
  Thắng T.nguyên sân Tân an
  615
  75
  Te sân Tân an
  615
  76
  Nê sân Tân an
  615
  77
  Hứa doãn hoàng sân Tân an
  615
  78
  Long anh sân Tân an
  615
  79
  Khiêm sân Tân an
  615
  80
  Nguyễn văn bình sân Tân an
  615
  Đỏ
  81
  Trần phước kỳ long sân Tân an
  615
  Đỏ
  82
  Trần công Đức sân Tân an
  615
  83
  Lâm Bảy lamseven sân Hội an
  600
  Đỏ
  84
  Dũng DIC sân Tân an
  600
  85
  Bay sân Tân an
  600
  86
  Tuấn sân Tân an
  600
  87
  Xí sân Tân an
  600
  88
  Quảng DIC sân Tân an
  600
  89
  Thắng DIC sân Tân an
  600
  90
  Phương CA
  600
  91
  Tyhoian
  500
  ~


 5. #15

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Vinhhoian
  ĐIỂM ĐỎ VÀ ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T9/2016
  Hay quá anh Vinh. Anh cho điểm ra 1 cột và thứ tự từ cao -> thấp cho đẹp, hihi

 6. #16

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Vinhhoian
  ĐIỂM ĐỎ VÀ ĐIỂM ĐỀ XUẤT AE VTN HỘI AN T9/2016
  Hay quá anh Vinh. Anh cho điểm ra 1 cột và thứ tự từ cao -> thấp cho đẹp, hihi

 7. #17

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Haoln_CK
  Hay quá anh Vinh. Anh cho điểm ra 1 cột và thứ tự từ cao -> thấp cho đẹp, hihi
  Anh ra tay sửa giúp chú Vĩnh như trên được dĩa cơm gà Hội an ko ta???

  Thế nhẹ quá có khi thêm cữ mát-xa nhể...! kkk

  email gì anh gửi file excel cho Vĩnh...!

 8. #18

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi novakcin
  Anh ra tay sửa giúp chú Vĩnh như trên được dĩa cơm gà Hội an ko ta???

  Thế nhẹ quá có khi thêm cữ mát-xa nhể...! kkk

  email gì anh gửi file excel cho Vĩnh...!
  Hiiiiiii thả sổ a nhé. Vinhsaomoi@gmail.cơm tks a!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •