Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 40
 1. #11

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b2.s33.d1/806b60b0da728a82f9b2ead0538fc76a_53066662.dituthie nochualamquang129copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b2.s33.d1/806b60b0da728a82f9b2ead0538fc76a_53066662.dituthie nochualamquang129copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b5.s35.d2/3c3be58c59805dcc9f580d61eca27128_53066671.dituthie nochualamquang130copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b5.s35.d2/3c3be58c59805dcc9f580d61eca27128_53066671.dituthie nochualamquang130copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b1.s33.d3/002514e3712fdc5e9d78db7071c64fc6_53066681.dituthie nochualamquang131copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b1.s33.d3/002514e3712fdc5e9d78db7071c64fc6_53066681.dituthie nochualamquang131copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu7.upanh.com/b2.s32.d1/0a79be73063d8152d782fb559ef26ed5_53066687.dituthie nochualamquang132copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu7.upanh.com', '/b2.s32.d1/0a79be73063d8152d782fb559ef26ed5_53066687.dituthie nochualamquang132copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu6.upanh.com/b4.s32.d2/f489896aebb9e2a81a29bca779b0517a_53066696.dituthie nochualamquang133copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu6.upanh.com', '/b4.s32.d2/f489896aebb9e2a81a29bca779b0517a_53066696.dituthie nochualamquang133copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b3.s35.d2/17cd4d29c54aae4da625b9429ec70f30_53066702.dituthie nochualamquang134copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b3.s35.d2/17cd4d29c54aae4da625b9429ec70f30_53066702.dituthie nochualamquang134copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu7.upanh.com/b4.s32.d1/5e4eae2ad0878dc7d3ea5a8d82acd3c7_53066707.dituthie nochualamquang135copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu7.upanh.com', '/b4.s32.d1/5e4eae2ad0878dc7d3ea5a8d82acd3c7_53066707.dituthie nochualamquang135copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b3.s34.d3/928e8b599285ec9fe8b0511e9f8d4f73_53066712.dituthie nochualamquang136copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b3.s34.d3/928e8b599285ec9fe8b0511e9f8d4f73_53066712.dituthie nochualamquang136copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b5.s34.d4/c16f6ebc1380f34e3a8a159429399bee_53066718.dituthie nochualamquang137copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b5.s34.d4/c16f6ebc1380f34e3a8a159429399bee_53066718.dituthie nochualamquang137copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu3.upanh.com/b5.s32.d1/f5ef13f3a67f441ad92ed0fadccfd651_53066723.dituthie nochualamquang138copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu3.upanh.com', '/b5.s32.d1/f5ef13f3a67f441ad92ed0fadccfd651_53066723.dituthie nochualamquang138copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu6.upanh.com/b5.s34.d3/0f20223a536d0d7f496594ae9563fd0b_53066726.dituthie nochualamquang139copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu6.upanh.com', '/b5.s34.d3/0f20223a536d0d7f496594ae9563fd0b_53066726.dituthie nochualamquang139copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b4.s32.d1/0483c434b30754a0acae60f08fcc523c_53066732.dituthie nochualamquang140copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b4.s32.d1/0483c434b30754a0acae60f08fcc523c_53066732.dituthie nochualamquang140copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu5.upanh.com/b3.s35.d4/bf33ddc2128763727a21ea455691fcc4_53066735.dituthie nochualamquang141copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu5.upanh.com', '/b3.s35.d4/bf33ddc2128763727a21ea455691fcc4_53066735.dituthie nochualamquang141copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu7.upanh.com/b3.s33.d3/92845db08b135530a57ece007e5cc2da_53066737.dituthie nochualamquang142copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu7.upanh.com', '/b3.s33.d3/92845db08b135530a57ece007e5cc2da_53066737.dituthie nochualamquang142copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b1.s32.d1/008cc2485732213103e4e2c39ea2b4f7_53066742.dituthie nochualamquang143copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b1.s32.d1/008cc2485732213103e4e2c39ea2b4f7_53066742.dituthie nochualamquang143copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #12

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b4.s34.d1/90d13e1c051037fbe9219a2c20a77eeb_53066921.dituthie nochualamquang144copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b4.s34.d1/90d13e1c051037fbe9219a2c20a77eeb_53066921.dituthie nochualamquang144copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu5.upanh.com/b2.s35.d1/4a2654b0a563aa97e21b011284a6807c_53066925.dituthie nochualamquang145copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu5.upanh.com', '/b2.s35.d1/4a2654b0a563aa97e21b011284a6807c_53066925.dituthie nochualamquang145copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b5.s32.d2/4f6e6fe5162840daf360f83b39aa9077_53066932.dituthie nochualamquang146copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b5.s32.d2/4f6e6fe5162840daf360f83b39aa9077_53066932.dituthie nochualamquang146copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu9.upanh.com/b1.s32.d2/03fe6ce9708c12d8f6f2b92aee69893c_53066949.dituthie nochualamquang147copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu9.upanh.com', '/b1.s32.d2/03fe6ce9708c12d8f6f2b92aee69893c_53066949.dituthie nochualamquang147copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a><a rel="nofollow" href="http://nu5.upanh.com/b4.s33.d1/72b100747662f3ddb2c73195d6cbb03a_53066955.dituthie nochualamquang148copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu5.upanh.com', '/b4.s33.d1/72b100747662f3ddb2c73195d6cbb03a_53066955.dituthie nochualamquang148copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu7.upanh.com/b2.s35.d3/abc8ae86977b67de877cfa22ac083f8f_53066957.dituthie nochualamquang149copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu7.upanh.com', '/b2.s35.d3/abc8ae86977b67de877cfa22ac083f8f_53066957.dituthie nochualamquang149copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu0.upanh.com/b5.s35.d3/31b70e220fcbb2a7a5cdf01ad77f8119_53066960.dituthie nochualamquang150copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu0.upanh.com', '/b5.s35.d3/31b70e220fcbb2a7a5cdf01ad77f8119_53066960.dituthie nochualamquang150copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu4.upanh.com/b3.s33.d1/412427a8add85cf6ce9d3d3aaa7432e1_53066964.dituthie nochualamquang151copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu4.upanh.com', '/b3.s33.d1/412427a8add85cf6ce9d3d3aaa7432e1_53066964.dituthie nochualamquang151copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b5.s35.d2/6c7010e8c4965320327f098878e905db_53066968.dituthie nochualamquang152copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b5.s35.d2/6c7010e8c4965320327f098878e905db_53066968.dituthie nochualamquang152copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b5.s34.d2/a12d852a6d68e8522269330eaba76428_53066972.dituthie nochualamquang153copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b5.s34.d2/a12d852a6d68e8522269330eaba76428_53066972.dituthie nochualamquang153copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b3.s34./11e71fb7c4870bd51410912bf526b4fd_53066978.dituthie nochualamquang154copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b3.s34./11e71fb7c4870bd51410912bf526b4fd_53066978.dituthie nochualamquang154copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  [url=http://www.upanh.com/di_tu_thien_o_chua_lam_quang_155__copy__upanh/v/7vxa0sfu5dt.htm][/url
  <a rel="nofollow" href="http://nu5.upanh.com/b6.s33.d3/c78f89356cab0dff86cba604f5fe546e_53066985.dituthie nochualamquang156copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu5.upanh.com', '/b6.s33.d3/c78f89356cab0dff86cba604f5fe546e_53066985.dituthie nochualamquang156copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu0.upanh.com/b6.s32.d1/5f6f363b4f0640f3a4afe9b27f4dce8d_53066990.dituthie nochualamquang157copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu0.upanh.com', '/b6.s32.d1/5f6f363b4f0640f3a4afe9b27f4dce8d_53066990.dituthie nochualamquang157copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu3.upanh.com/b5.s33.d1/c80ecbeb5bc1c889801760804a10baac_53066993.dituthie nochualamquang158copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu3.upanh.com', '/b5.s33.d1/c80ecbeb5bc1c889801760804a10baac_53066993.dituthie nochualamquang158copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #13

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nu9.upanh.com/b5.s32.d1/90df688261c7c808d805fd0f0803c960_53066939.dituthie nochualamquang160copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu9.upanh.com', '/b5.s32.d1/90df688261c7c808d805fd0f0803c960_53066939.dituthie nochualamquang160copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a><a rel="nofollow" href="http://nu6.upanh.com/b4.s33.d2/be1763222bfba8ab4f92fda55d11c359_53066956.dituthie nochualamquang161copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu6.upanh.com', '/b4.s33.d2/be1763222bfba8ab4f92fda55d11c359_53066956.dituthie nochualamquang161copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a><a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b1.s33.d3/a9e4799d80a5715865c0638857f817a8_53066961.dituthie nochualamquang162copy.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b1.s33.d3/a9e4799d80a5715865c0638857f817a8_53066961.dituthie nochualamquang162copy.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #14

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  Chân thành cảm ơn Nguyễn Vinh vì đã ghi lại những tấm ảnh rất đẹp và nhiều ý nghĩa.

 5. #15

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://nu4.upanh.com/b3.s34.d1/e90a8b8b0bf0365338734f2783f45869_53069354.64425049 11725907190414273541n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu4.upanh.com', '/b3.s34.d1/e90a8b8b0bf0365338734f2783f45869_53069354.64425049 11725907190414273541n.jpg']);return hs.expand(this)">

  </a>[url=http://www.upanh.com/295448_4911753467879_1044972115_n_upanh/v/4vx11kbh5sm.htm][/ur  <a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b4.s35.d2/4e0ddf7fa4ae9b375374eea9bf5557da_53069361.29384911 757627983219236528n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b4.s35.d2/4e0ddf7fa4ae9b375374eea9bf5557da_53069361.29384911 757627983219236528n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Nhân vật chuyên chụp hình cho mọi người đây,chộp được một tấm rùi nha.
  <a rel="nofollow" href="http://nu6.upanh.com/b2.s35.d4/6dee486339d39b5ccbc24a44edadc63f_53069366.67992491 17669882171437601329n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu6.upanh.com', '/b2.s35.d4/6dee486339d39b5ccbc24a44edadc63f_53069366.67992491 17669882171437601329n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b2.s35.d2/75a53fa04c1f3440d1c20a0be7f90df3_53069368.18619491 248436615121259467n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b2.s35.d2/75a53fa04c1f3440d1c20a0be7f90df3_53069368.18619491 248436615121259467n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  Bác chủ quán Nhân Quán đây nè.

  <a rel="nofollow" href="http://nu0.upanh.com/b4.s34.d3/e4411ddea46c408531c23b427a6969f0_53069370.64419849 12486206197731517735n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu0.upanh.com', '/b4.s34.d3/e4411ddea46c408531c23b427a6969f0_53069370.64419849 12486206197731517735n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="http://nu2.upanh.com/b3.s32.d2/08e7027cb2e99b00e3dd9a53e52f6e60_53069372.37623949 124924463531353632355n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu2.upanh.com', '/b3.s32.d2/08e7027cb2e99b00e3dd9a53e52f6e60_53069372.37623949 124924463531353632355n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Cười sung sướng vì được bác Nhân Quán mời ăn hủ tiếu free đây,hihi.

 6. #16
  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b6.s35.d2/676450f8c95b73028b7ce027e53e9412_53069788.31009349 13365628182209632269n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b6.s35.d2/676450f8c95b73028b7ce027e53e9412_53069788.31009349 13365628182209632269n.jpg']);return hs.expand(this)">
  Hàng hóa cho từ thiện.
  </a><a rel="nofollow" href="http://nu1.upanh.com/b3.s32.d2/d8867f81d8a13662cedf0814efd023f3_53069791.39189649 133649081641605580402n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu1.upanh.com', '/b3.s32.d2/d8867f81d8a13662cedf0814efd023f3_53069791.39189649 133649081641605580402n.jpg']);return hs.expand(this)">

  Bà trùm xã hội đen đây,hihi.
  </a><a rel="nofollow" href="http://nu5.upanh.com/b1.s33.d3/178f7b83f85d06b0617d94e8140b604c_53069795.66162491 3363308124340201093n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu5.upanh.com', '/b1.s33.d3/178f7b83f85d06b0617d94e8140b604c_53069795.66162491 3363308124340201093n.jpg']);return hs.expand(this)">

  Hai mẹ con cùng làm từ thiện nè.
  </a><a rel="nofollow" href="http://nu6.upanh.com/b3.s32.d2/0c5586b01ff2af1bf73732fd1064aa2f_53069796.53076849 133623881011127658856n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu6.upanh.com', '/b3.s32.d2/0c5586b01ff2af1bf73732fd1064aa2f_53069796.53076849 133623881011127658856n.jpg']);return hs.expand(this)">

  Đang chờ hàng tới.

  </a>
  <a rel="nofollow" href="http://nu8.upanh.com/b2.s34.d2/cfaae9782e2dd0c8b1386de4af9c7c42_53069798.22221491 3361748085814182981n.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nu8.upanh.com', '/b2.s34.d2/cfaae9782e2dd0c8b1386de4af9c7c42_53069798.22221491 3361748085814182981n.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Cửu vạn gì mà đẹp trai quá vậy ta?hihi.

 7. #17

  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Bài viết
  0
  tiec qua, neu biet cac bac di lam tu thien em da dang ky di cung roi. Lan sau cac bac co di thi hu hi em voi nhe.

 8. #18

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  Thay mặt ban từ thiện xin cám ơn tất cả thành viên diễn đàn đã tham gia vào ngày hôm nay! hẹn ACE vào dịp từ thiện kế tiếp!

 9. #19

  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Bài viết
  0
  thanks anh vinh đã ghi lại khoản khắc anh chị em bên nhau làm thiện nguyện. thay mặt các cụ xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi đi thiện nguyện ngày hôm nay.

  P/S: Anh vinh nhen .. ghi hình ai cũng đẹp dzị mà chơi dìm hàng em chụp toàn những tấm độc xẹt khg dzị nè ..eo ui nhìn khiếp quá ..hhuu ... có đắc tội gì với anh thì nói nhen ..dzìm hàng dzị trùi ..

 10. #20

  Ngày tham gia
  May 2013
  Bài viết
  0
  Công tác chuẩn bị :


  Vào đến chùa Lâm Quang và lễ phật :


  ( còn tiếp)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •