Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1

 2. #2

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0

  CLB nữ Lavender / giao lưu tennis với Lữ đoàn 26 15/12/2011

  (Bản quyền thuộc về bác Like.ten)

  Chào mừng ngày quốc phòng toàn dân 22-12-2011, CLB Lavender đã có buổi giao lưu tennis với CLB đoàn thông tin H26 Quân chủng Phòng không-Không quân anh hùng từ 15h~21h30 ngày 15/12/2011

  Sau đây là một vài hình ảnh phóng sự về buổi giao lưu thắm tình quân dân này:
  <a rel="nofollow" href="http://img11.imageshack.us/img11/126/img1696resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img11.imageshack.us', '/img11/126/img1696resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img9.imageshack.us/img9/4804/img1698resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img9.imageshack.us', '/img9/4804/img1698resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img440.imageshack.us/img440/3249/img1673resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img440.imageshack.us', '/img440/3249/img1673resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img26.imageshack.us/img26/498/img1684resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img26.imageshack.us', '/img26/498/img1684resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img403.imageshack.us/img403/1515/img1707resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img403.imageshack.us', '/img403/1515/img1707resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img269.imageshack.us/img269/3572/img1747resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img269.imageshack.us', '/img269/3572/img1747resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img190.imageshack.us/img190/2314/img1738resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img190.imageshack.us', '/img190/2314/img1738resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img20.imageshack.us/img20/4347/img1734resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img20.imageshack.us', '/img20/4347/img1734resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img833.imageshack.us/img833/1651/img1731resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img833.imageshack.us', '/img833/1651/img1731resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img14.imageshack.us/img14/4885/img1727resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img14.imageshack.us', '/img14/4885/img1727resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img440.imageshack.us/img440/9026/img1713resizes.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img440.imageshack.us', '/img440/9026/img1713resizes.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img209.imageshack.us/img209/6804/img1760resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img209.imageshack.us', '/img209/6804/img1760resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img600.imageshack.us/img600/3474/img1773resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img600.imageshack.us', '/img600/3474/img1773resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img809.imageshack.us/img809/1676/img1797resizey.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img809.imageshack.us', '/img809/1676/img1797resizey.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img444.imageshack.us/img444/6522/img1803resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img444.imageshack.us', '/img444/6522/img1803resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img85.imageshack.us/img85/3017/img1802resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img85.imageshack.us', '/img85/3017/img1802resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img3.imageshack.us/img3/6731/img1798resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img3.imageshack.us', '/img3/6731/img1798resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img88.imageshack.us/img88/1982/img1793resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img88.imageshack.us', '/img88/1982/img1793resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img593.imageshack.us/img593/8440/img1792resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img593.imageshack.us', '/img593/8440/img1792resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img809.imageshack.us/img809/473/img1788resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img809.imageshack.us', '/img809/473/img1788resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img444.imageshack.us/img444/6804/img1760resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img444.imageshack.us', '/img444/6804/img1760resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img339.imageshack.us/img339/5646/img1763resize.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img339.imageshack.us', '/img339/5646/img1763resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  (còn tiếp)

 3. #3

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://img836.imageshack.us/img836/613/img1765resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img836.imageshack.us', '/img836/613/img1765resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img856.imageshack.us/img856/7198/img1768resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img856.imageshack.us', '/img856/7198/img1768resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img213.imageshack.us/img213/2345/img1772resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img213.imageshack.us', '/img213/2345/img1772resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img21.imageshack.us/img21/1118/img1774resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img21.imageshack.us', '/img21/1118/img1774resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img847.imageshack.us/img847/8729/img1780resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img847.imageshack.us', '/img847/8729/img1780resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img404.imageshack.us/img404/6461/img1758resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img404.imageshack.us', '/img404/6461/img1758resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img197.imageshack.us/img197/9471/img1749resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img197.imageshack.us', '/img197/9471/img1749resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img832.imageshack.us/img832/71/img1745resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img832.imageshack.us', '/img832/71/img1745resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img825.imageshack.us/img825/9933/img1743resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img825.imageshack.us', '/img825/9933/img1743resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img828.imageshack.us/img828/9561/img1735resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img828.imageshack.us', '/img828/9561/img1735resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img714.imageshack.us/img714/7967/img1726resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img714.imageshack.us', '/img714/7967/img1726resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img201.imageshack.us/img201/9619/img1722resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img201.imageshack.us', '/img201/9619/img1722resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img687.imageshack.us/img687/3889/img1719resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img687.imageshack.us', '/img687/3889/img1719resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img94.imageshack.us/img94/7899/img1715resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img94.imageshack.us', '/img94/7899/img1715resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img85.imageshack.us/img85/5229/img1711resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img85.imageshack.us', '/img85/5229/img1711resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img820.imageshack.us/img820/7831/img1704resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img820.imageshack.us', '/img820/7831/img1704resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img507.imageshack.us/img507/9503/img1695resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img507.imageshack.us', '/img507/9503/img1695resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img64.imageshack.us/img64/1115/img1690resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img64.imageshack.us', '/img64/1115/img1690resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img641.imageshack.us/img641/1369/img1689resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img641.imageshack.us', '/img641/1369/img1689resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img337.imageshack.us/img337/7439/img1670resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img337.imageshack.us', '/img337/7439/img1670resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img37.imageshack.us/img37/8112/img1671resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img37.imageshack.us', '/img37/8112/img1671resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img233.imageshack.us/img233/6064/img1674resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img233.imageshack.us', '/img233/6064/img1674resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img192.imageshack.us/img192/1492/img1681resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img192.imageshack.us', '/img192/1492/img1681resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img341.imageshack.us/img341/305/img1688resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img341.imageshack.us', '/img341/305/img1688resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img207.imageshack.us/img207/9044/img1824resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img207.imageshack.us', '/img207/9044/img1824resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img11.imageshack.us/img11/8903/img1817resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img11.imageshack.us', '/img11/8903/img1817resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://img207.imageshack.us/img207/5489/img1852resize.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img207.imageshack.us', '/img207/5489/img1852resize.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  Sau đây là cảm tưởng của anh Nguyễn Quốc Hùng - Cán bộ lữ đoàn S26 chuyển đến Lavender qua 2 bài thơ & chúc chị em ngày càng thêm yêu trái bóng nỉ. Xin cảm ơn anh!!!
  Lavender #1
  Đơn vị tôi, hôm nay bỗng thật vui!

  Trời hửng nắng, những bóng hồng xuất hiện.

  Sân tennis của đoàn sóng điện.

  Những đường cong và những mái tóc dài.

  Khoảng sân vuông như chật hơn mọi ngày.

  Vì nhiều lắm, những nụ cười vui vẻ.

  Ta bỗng thấy mình như con trẻ,

  Hồi hộp dõi theo trái bóng nỉ xoay tròn.

  Những người lính dường như trẻ trung hơn.

  Môi đỏ, má hồng, dịu dàng xua gian khó.

  Trái bóng bay, tóc em xòa trong gió,

  Được hay thua, vẫn chỉ thấy em cười.

  Ao ước hoài, giá như mọi cuộc chơi

  Đều xuất hiện những đường cong tuyệt mỹ

  Sau trận đấu, tôi ra sân ngồi nghỉ,

  Thoang thoảng bên tôi, hương nhẹ của hoa hồng  Lavender #2
  Nhẹ gót giầy, em tôi lướt trên sân!

  Áo em trắng, trời chiều thì lặng gió

  Cây vợt xinh xinh, trái banh nho nhỏ,

  Và cánh tay, em vẽ những cung tròn.

  Em phát bóng đi, nhón nhẹ gót chân son,

  Anh đón đợi bên này ô giao bóng.

  Một điểm ACE, em cười như cô Tấm,

  Làm người thua, bỗng nhiên thấy ngọt ngào

  Từ tay em, này quả thấp, quả cao,

  Đảo vòng xoáy, biết bao người chóng mặt.

  Trái bóng bay, quên những điều nhỏ nhặt

  Ánh mắt em lấp lánh, chẳng ưu phiền

  Một buổi chiều, em có ở trên sân

  thấy cuộc sống thêm thật nhiều ý nghĩa

  Thầm cảm ơn trái bóng tròn bọc nỉ

  Bay trên sân, kết nối những ân tình

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •