Mình thấy cây Pure Strike 98 ( Màu trắng giống tay vợt Áo là Them đang đánh) được TW chấm điểm cao ngất ( hơn Wilson rất nhiều-điểm trung bình là 90 ), nhưng hơi nặng. Nhưng cây Strike Team thì chắc không được như vậy. Có bác nào biết thêm thông tin gì về dòng này không ạ.