UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau cùng với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ đồng theo hình thức tích hợp giữa đầu tư công cũng như đầu tư đi theo phương thức công ty đối tác công tư (PPP) xuất hiện sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước.

dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc ý kiến đề nghị đầu tư đi theo phương án tích hợp giữa đầu tư công cũng như dự án PPP xuất hiện sự kết nối góp vốn trong phòng nước một nửa.tham khảo thêm : dự án công trình TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Bảng Báo Giá còn mới đến người mua

trên cơ sở liên tục về chiến thuật hướng con đường giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như những tỉnh đồng bằng con sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, xuất hiện điểm đầu tại Km91+200 nối trong con đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với tuyến hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau, bên cắt ngang giai đoạn 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau đã phối cùng nhiều cơ quan, đơn vị chi tiết tìm tòi nhiều chiến thuật đầu tư với 3 kịch phiên bản được nêu ra nhằm Để ý đến, suy nghĩ cũng như lựa chọn.

đầu tiên là dự án đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không tồn tại sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai là đầu tư đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và xuất hiện sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước một nửa từ Chi phí trung ương hỗ trợ, vốn do người tiêu dùng thu xếp 50%.

Thứ ba khi là dự án đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) kết hợp cùng với dự án công. dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được tách làm 2 dự án thành phần: dự án công trình bộ phận 3a đc dự án công (đầu tư những cầu lớn và điểm giao khác mức, thực hành vào thời điểm 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ việt nam đồng, dùng Chi phí trung ương hỗ trợ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b đầu tư đi theo cách thức hợp đồng BOT (tổng mức dự án sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước 1/2 từ Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ, xấp xỉ 4.363 tỷ việt nam đồng (còn lại 50% là vốn người mua tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn đến dự án bộ phận 3b dự định khi là 15 năm 5 tháng; thời gian triển khai dự án công trình từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích định hình 3 phương án đầu tư phân biệt để triển khai dự án dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào giai đoạn 2021 - 2025 theo phân khúc xã hội hóa, đáp ứng sự khả thi, sức hút cũng như phát huy nguồn lực có sẵn xã hội đầu tư cấu trúc giao thông thì chiến thuật kết hợp giữa dự án công cũng như đầu tư đi theo phương thức đối tác công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn trong phòng nước 50% khi là khả thi nhất. giải pháp đầu tư này cũng được nhiều UBND địa phương thống nhất gồm có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm việc cùng với Tỉnh ủy, UBND cũng như những sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về phương án đầu tư dự án, thống nhất phía tuyến đường và sẽ Ra đời Ban lãnh đạo, Tổ nhằm việc Ban chỉ đạo, mời nhiều chuyên gia, nhiều đơn vị chi tiết tham gia. chỉ huy 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã liên hoàn ứng trước Chi tiêu địa phương nhằm thực hành các thủ tục sắp đến dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng mang lại dự án công trình.tìm hiểu thêm : Gò Công có siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút phần đông nhà đầu tư

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì sắp tới đầu tư dự án công trình, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ liên hoàn ủng hộ việc bàn giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền thực hiện dự án. vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về dự án công cũng như dự án theo phương thức đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ suy nghĩ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án công trình.

con đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là đường trục dọc trong chốn Đồng bằng con sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế đi lên mạng con đường bộ đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 cũng như kim chỉ nan đến năm 2030. Việc đầu tư tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối thông con đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đóng góp phần hoàn tất mạng lưới giao thông trong địa điểm, tham gia những nội khu thành phố rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia nhiều cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá bán - Bạc Liêu, cải thiện thực trạng ùn tắc hạ tầng giao thông vào địa điểm, tạo ĐK xúc tiến đi lên kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - cộng đồng khu vực Tây Nam Bộ.