Nhận sửa cú forehand cho anh em đã biết đánh mà bị hư. Truyền đạt kỹ thuật forehand rút ra từ chuyên gia nước ngoài, dễ hiểu dễ làm, vấn đề quan trọng nhất: timing . Bản thân mình đã từng đi học rất nhiều HLV 300-400-600k một giờ mà cũng vẫn hư vì mình thấy người ta đánh hay nhưng không nắm kỹ thuật bài bản hoặc dấu nghề. Tự mình nghiên cứu sách, video và đã hoàn thiện được. 300k/Giờ + sân riêng. Sau 2 giờ mà không sửa được thì về nhà có thể tự hiểu tại sao mình hư và tự sửa. Rẻ chán so với dợt mấy em lượm banh + thầy cứ bắn banh qua lại mà xong về đi dánh lâu không dợt là lại hư mà không biết tại sao hư hay hư ma không tự sửa được. LH 0902330455 Tiến - 279 Nguyen Trãi Q1.