ATP vừa giới thiệu một số hình nền Desktop mới của các tay vợt nổi tiếng


Các bác có thể download ở đây:
http://www.atpworldtour.com/Fans/Fanzone.aspx
Chú ý: hình nền desktop sẽ mở cửa sổ tìm kiếm. Các bác trỏ chuột phải vào hình để lưu nhưng nhớ thêm hậu tố (đuôi) .jpg vào sau tên file (bỏ đuôi .ashx) nhé