Hi anh em,

Hiện hội mình gồm 6 thành viên đánh từ 15h-19h (4 tiếng) ngày thứ 7 hàng tuần tại sân mái che Intresco Bình Hòa, F13, Bình Thạnh.

Nay muốn tuyến thêm 2-4 thành viên cho sum tụ. Trình >=3 năm (tương đương trình >600)

Ai có nhu cầu xin liên hệ theo số đt: 012 13579 bảy bảy bảy

tks