Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 68
 1. #1

  Kết quả trực tuyến - Giải BTQ mở rộng lần II

  Mời các bạn xem kết quả trực tuyến các trận thi đấu trong khuôn khổ giải tennis Binh Thái Quề mở rộng lân II tại thớt này. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Bẩy 11 tháng 5 năm 2013 và gồm 2 nội dung : Đôi nam 1550 ( 32 đôi vợt) và Đôi nam - nữ 1350 ( 8 đôi vợt).
  GIẢI TENNIS CLB BTQ MỞ RỘNG LẦN THỨ II - ĐÔI NAM NỮ 1350
  (Hà Nội 11 tháng 05 năm 2013)

  VÒNG BẢNG
  <font size="2">STT
  </font>
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  1
  Fiery - Moonlight
  4 - 6
  Tỷ phát - Luuly Huệ
  2
  Loan - Tú Bạc
  6 - 1
  NC Xuân - Thịnh

  <font size="2">3

  Tuấn Magic - Fairplay
  6 - 5
  KFC - Hà Princess</font>
  4
  PhúcAn Sport-Masha
  4 - 6
  Cây Sưa - Mưa Thu
  5
  Fiery - Moonlight
  6 - 4
  Loan - Tú Bạc
  6
  Tỷ phát - Luuly Huệ
  6 - 1
  NC Xuân - Thịnh
  7
  Tuấn Magic - Fairplay
  4 - 6
  PhúcAn Sport-Masha
  8
  KFC - Hà Princess
  0 - 6
  Cây Sưa - Mưa Thu
  9
  Fiery - Moonlight
  6 - 2
  NC Xuân - Thịnh
  10
  Tỷ phát - Luuly Huệ
  4 - 6
  Loan - Tú Bạc
  11
  Tuấn Magic - Fairplay
  3 - 6
  Cây Sưa - Mưa Thu
  12
  KFC - Hà Princess
  2 - 6
  PhúcAn Sport-Masha

  VÒNG BAN KET
  <div>STT
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  13
  Tỷ Phát - Luuly Huệ
  6 - 3
  Cây Sưa - Mưa Thu
  14
  Loan - Tú Bạc
  6 - 4
  Phúc An Sport - Masha

  CHUNG KET
  STT
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  15
  <font size="2">Tỷ phát - Luuly Huệ

  4 - 6
  Loan - Tú bạc
  </font></div>

 2. #2

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  GIẢI TENNIS CLB BTQ MỞ RỘNG LẦN THỨ II - ĐÔI NAM 1550
  </font>(Hà Nội 11 tháng 05 năm 2013)

  VÒNG BẢNG
  STT</font>
  Bảng
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  1
  1
  Zero - Vutuan 22
  6 - 5

  <font size="2">Matrixioner-Thành Vitamin
  </font>
  2
  1
  HoangTung - 2BB2
  6 - 2

  <font size="2">Tuấn - Lâm Netsle
  </font>
  3
  2
  Haizai - Sáng TB
  3 - 6

  Nguyên PV - Quân PV
  <font size="2">4
  </font>
  2
  Tỷ Phát - Tiger 74
  6 - 0

  <font size="2">Hamiru - Tuấn Ladoza

  Bỏ th đấu
  5
  3</font>
  Sái Thụ - Trường Nadal
  6 - 3

  <font size="2">Cây Sưa - KFC

  6
  3</font>
  Thắng Unix - Little Lion
  6 - 1

  <font size="2">Vinh CMC - Dũng

  7
  4</font>
  Hiếu tennis - Vịt Bầu
  6 - 0

  <font size="2">Antonio - Tùng Telit

  8
  4</font>
  Hưng - Khiêm
  6 - 0

  <font size="2">Nguyện - Hugo

  Bỏ th đấu
  9
  5</font>
  Sên Bọ hung - 1m70
  <font size="4">5 - 6

  Tuấn Anh - Tuấn (TB)
  10</font>
  5
  Hiếu - Tiến kk
  3 - 6
  Hưng Cận - Hanoian

  <font size="2">11
  </font>
  6
  ĐỗKiên-Doctorserveace
  5 - 6
  Hải Tý - Hải H3N

  <font size="2">12
  </font>
  6
  Trung Hanoi Sport- Ngọc Y
  6 - 3

  <font size="2">Loving - Phan phong

  13
  7</font>
  Hùng đầu bạc - Cụ kỷ
  ​3 - 6

  Yêu tennis - 2868
  <font size="2">14

  7
  Tuan Phan - Thánh Tiền</font>
  5 - 6
  Hiệp C7 - Nghĩa Béo

  <font size="2">15

  8
  Hổ Còi - Hà Tây bắc
  6 - 3

  Toàn 127 - Candyman</font>
  16
  8
  Duy Từ Sơn - 13 Bim
  6 - 3

  <font size="2">Thịnh - Hiệp (YM)
  </font>
  17
  1
  Zero - Vutuan 22
  6 - 5

  <font size="2">HoangTung - 2BB2
  </font>
  18
  1
  Matrixioner-Thành Vitamin
  6 - 5

  <font size="2">Tuấn - Lâm Netsle
  </font>
  19
  2
  Haizai - Sáng TB
  4 - 6

  Tỷ Phát - Tiger 74
  <font size="2">20
  </font>
  2
  Nguyên PV - Quân PV
  6 - 0

  <font size="2">Hamiru - Tuấn Ladoza

  Bỏ th đấu
  21
  3</font>
  Sái Thụ - Trường Nadal
  0 - 6

  Thắng Unix - Little Lion
  <font size="2">22

  3
  Cây Sưa - KFC
  6 - 1

  Vinh CMC- Dũng</font>
  23
  4
  Hiếu tennis - Vịt Bầu
  6 - 2

  <font size="2">Hưng - Khiêm
  </font>
  24
  <font size="2">4

  Antonio - Tùng Telit
  6 - 0

  <font size="2">Nguyện - Hugo

  Bỏ th đấu

 3. #3

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  GIẢI TENNIS CLB BTQ MỞ RỘNG LẦN THỨ II - ĐÔI NAM 1550
  </font>(Hà Nội 11 tháng 05 năm 2013)

  VÒNG BẢNG (TIẾP)

  STT</font>

  Bảng
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu
  25
  5
  Sên Bọ hung - 1m70
  6 - 3

  <font size="2">Hiếu - Tiến kk
  </font>

  26
  5
  Tuấn Anh - Tuấn (TB)
  6 - 5

  <font size="2">Hưng Cận - Hanoian
  </font>

  27
  6
  ĐỗKiên-Doctorserveace
  6 - 5

  <font size="2">Trung Hanoi Sport- Ngọc Y
  </font>

  28
  6
  Hải Tý - Hải H3N
  6 - 4

  <font size="2">Loving - Phan phong
  </font>

  29
  7
  Hùng đầu bạc - Cụ kỷ
  6 - 2

  <font size="2">Tuấn Phan - Thánh Tiền
  </font>

  30
  7
  Yêu tennis - 2868
  6 - 1

  <font size="2">Hiệp C7 - Nghĩa Béo
  </font>

  31
  8
  Hổ Còi - Hà Tây bắc
  6 - 5

  <font size="2">Duy Từ Sơn - 13 Bim
  </font>

  32
  8
  Toàn 127 - Candyman
  6 - 1

  <font size="2">Thịnh - Hiệp (YM)
  </font>

  33
  1
  Zero - Vutuan 22
  6 - 2

  <font size="2">Tuấn - Lâm Netsle
  </font>

  34
  1
  Matrixioner-Thành Vitamin
  1 - 6

  HoangTung - 2BB2
  <font size="2">35
  </font>

  2
  Haizai - Sáng TB
  6 - 0

  <font size="2">Hamiru - Tuấn Ladoza

  Bỏ th đấu
  36
  2</font>

  Nguyên PV - Quân PV
  6 - 5

  <font size="2">Tỷ Phát - Tiger 74

  37
  3</font>

  Sái Thụ - Trường Nadal
  1 - 6

  <font size="2">Vinh CMC - Dũng

  38
  3</font>

  Cây Sưa - KFC
  4 - 6

  Thắng Unix - Little Lion
  <font size="2">39

  4
  Hiếu tennis - Vịt Bầu
  6 - 0

  Nguyện - Hugo</font>

  Bỏ th đấu
  40
  4
  Antonio - Tùng Telit
  6 - 1

  <font size="2">Hưng - Khiêm
  </font>

  41
  5
  Sên Bọ hung - 1m70
  1 - 6

  Hưng Cận - Hanoian
  <font size="2">42
  </font>

  5
  Tuấn Anh - Tuấn (TB)
  6 - 0

  <font size="2">Hiếu - Tiến kk

  Bỏ th đấu
  43
  6</font>

  ĐỗKiên-Doctorserveace
  2 - 6

  Loving - Phan phong
  <font size="2">44

  6
  Hải Tý - Hải H3N
  6 - 5

  Trung Hanoi Sport- Ngọc Y</font>

  45
  7
  Hùng đầu bạc - Cụ kỷ
  6 - 3

  <font size="2">Hiệp C7 - Nghĩa Béo
  </font>

  46
  7
  Yêu tennis - 2868
  6 - 2

  <font size="2">Tuấn Phan - Thánh Tiền
  </font>

  47
  8
  Hổ Còi - Hà Tây bắc
  6 - 0

  <font size="2">Thịnh - Hiệp (YM)
  </font>

  48
  <font size="2">8
  Toàn 127 - Candyman
  6 - 1

  <font size="2">Duy Từ Sơn - 13 Bim

 4. #4

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  GIẢI TENNIS CLB BTQ MỞ RỘNG LẦN THỨ II - ĐÔI NAM 1550
  </font>(Hà Nội 11 tháng 05 năm 2013)

  VÒNG PLAY-OFF
  STT</font>
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  49
  Zero - Vutuan 22
  1 - 6

  Tỷ phát - Tiger 74
  <font size="2">50
  </font>
  Thắng Unix - Little Lion
  6 - 2

  <font size="2">Antonio - Tùng Telit

  51
  Tuấn Anh - Tuấn (TB)</font>
  3 - 6
  Trung Hanoi Sport - Ngọc Y

  <font size="2">52

  Yêu tennis - 2868
  3 - 6

  toàn 127 - Candyman
  53</font>
  Nguyên PV - Quân PV
  2 - 6

  Hoanngtung - 2BB2
  <font size="2">54
  </font>
  Hiếu tennis - Vịt Bầu
  5 - 6

  Cây Sưa - KFC
  <font size="2">55

  Hải Tý - Hải H3N
  6 - 2

  Hưng cận - Hanoian</font>
  56
  Hổ Còi - Hà Tây Bắc
  1 - 6
  Hùng Đầu bạc - Cụ Kỷ  <font size="5">VÒNG TỨ KẾT
  <div class="cms_table">STT</font>
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  57
  Tỷ phát - Tiger 74
  6 - 2

  <font size="2">Thắng Unix - Little Lion
  </font>
  58
  Trung Hanoi Sport -Ngọc Y
  6 - 5

  <font size="2">Toàn 127 - Candyman

  59
  Hoangtung - 2BB2
  6 - 5

  Cây Sưa - KFC</font>
  60
  Hải Tý - Hải H3N
  4 - 6
  Hùng Đầu bạc - Cụ Kỷ


  <font size="5">

  VÒNG BÁN KẾT
  STT</font>
  Sân
  Đôi VĐV
  Tỉ số
  Đôi VĐV
  Đang

  thi đấu

  61
  Tỷ phát - Tiger74
  6 - 2
  Trung Hanoi Sport - Ngọc Y
  62
  Hoangtung - 2BB2
  6 -4
  Hùng Đầu bạc - Cụ Kỷ


  CHUNG KẾT
  STT

  <font size="2">Sân

  Đôi VĐV
  Tỉ số</font>
  Đôi VĐV
  <font size="2">Đang

  thi đấu

  <font color="#000000">63

  Tỷ phát - Tiger 74
  6 - 3
  Hoangtung - 2BB2

  </div>

 5. #5

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0
  Đã xong, sáng mai, mời các bác theo dõi diễn biến các trận đấu trong thớt này nhé. Chúc các bác ngủ ngon. Các VDV nghỉ ngơi dành sức để thi đấu ngày mai nhé !

 6. #6

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Nhà bác Jeu* hôm nay cũng nghỉ ngơi sớm nhé, để ngày mai bác giai thi đấu thành công mỹ mãn, bác gái bình luận tuyệt hảo.

 7. #7

  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  0
  Bảng biểu đã sạch sẽ gọn gàng. Phục bạn Jeu* nhà mình quá. Ngủ ngon để mai chém gió thành bão nhé.Chúc bác zai ngày mai có cup mang về.

 8. #8

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  Bạn mình giỏi thiệt ce nhỉ , mai c Fair thi đấu tốt nhé , chúc cả nhà ngủ ngon mai thi đấu đạt phong độ cao nhất

  Chúc giải BTQ thành công mỹ mãn

 9. #9

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Chúc các VDV ai cũng đạt đỉnh cao phong độ. Em không thi đấu nên mặc sức thức khuya. Mai em xung vào đội phục vụ đấy ạ

 10. #10

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  Anh Đỗ Kiên đánh chưa vậy chị, ai ăn cặp Đỗ Kiên + ServeDoctor.Ace sẽ cho lên điểm

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •