Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  Giải QV Cần Thơ -Cúp Tiến Sport 2016.
  Kết quả Đôi nam nữ 1550

  -Hạng 1: Nhí Q6 + Nga NK

  -Hạng 2:Quốc chùa + Mãi Vàng

  +Hạng 3: Cường CT + Maktina / Hùng ĐN + Loan HG
  <font color="#0000CD"><font color="#FF0000">Giữ Xe:


  Tý Thanh đa + Tuyền Ánh Vy

  Bình HG + Ngoan CT

  Phúc 586 + Cô Ngân

  Huy Cóhet + Thảo VT

  Thi CM + Phương CM

  Phương CT + Dương CT
  Kết Quả Đôi Nam 1750</font></font>

  -Hạng 1:Hoàng dược + Mr Rin

  -Hạng 2:Cường CT + Mạnh Seven

  +Hạng 3:Chung Hóa nắng + Luận BĐ / Phóc KH + Tâm Trịnh.
  Giữ Xe:

  Lâm CT + Long VT

  Sang VL + Kháng VL

  Nghĩa CT + Hà CT

  Trường ATV + Dũng AG

  Mình Thấy + Đức XMTĐ

  Thịnh QK + Giang Tay trái

  Kiệt + Hứa CM

  Phương CT + Đỏ CT

  Khoa đen + Nam CT

  Tàu caotoc + Dony

  Thông thanthien + Phúc 586

  Hùng ĐN + Trinh ĐN

  Kía CM + Luân CM

 2. #12
  BQT ơi ..... Ơi là BQT à .... Có kết quả điều chỉnh điểm tháng 6/2016 chưa ???? Bé đợi điểm xuống coi thử có ai chịu đứng đánh chung với bé không ??? Chứ kiểu này bé bị thất nghiệp hoài à ... Tội nghiệp bé lắm ! Giải thì nhiều ... Rủ nhiều mà hổng ai chịu nằm chung .. Hu.. Hu ...

 3. #13

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  BQT ơi ..... Ơi là BQT à .... Có kết quả điều chỉnh điểm tháng 6/2016 chưa ???? Bé đợi điểm xuống coi thử có ai chịu đứng đánh chung với bé không ??? Chứ kiểu này bé bị thất nghiệp hoài à ... Tội nghiệp bé lắm ! Giải thì nhiều ... Rủ nhiều mà hổng ai chịu nằm chung .. Hu.. Hu ...

 4. #14

  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  0
  KẾT QUẢ + GIỮ XE GIẢI ĐỨC QUANG MINH
  1) ĐÔI NAM 1450:

  <font color="#FF0000">* KẾT QUẢ
  :

  - Hạng nhất: - Chiến + Phi

  - Hạng nhì: - Phát + Dũng gas

  - Đồng hạng ba: - Chung ĐN + Lê/ - Nam + Trung
  * GIỮ XE:

  - Tân Lyric + Chung

  - Nam ĐL + Đại LT

  - Hải + Tú Vikasa

  - Hào + Sang

  - Trung ĐL + Thành ĐL

  - Đoàn Khương + Tute ĐN

  - Ngọc Màu + Bình Nha Khoa

  - Thủy + Trung

  - Long LT + Biên LT

  - Linh HP + A Liêm
  2) ĐÔI NAM 1550:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Hoàng Sang + Quốc Chùa

  - Hạng nhì: - Hero + Lộc SG

  - Đồng hạng ba: - Nghĩa Lâm + Đen An Phú/ - Thành Nha + Hoàng
  * GIỮ XE:

  - Nghĩa rửa xe + Kosomi

  - Mr Rin + Hiệp Ranger

  - Trường C Tử + Nguyên QN

  - Gà Tây + A Huấn

  - Thế Anh + A Hải

  - 5 Sáng + Tâm Ucraina

  - A Tô + A Mạnh

  - Thầy Hóa + Huy NTN

  - Trung XD + Dũng Nakata

  - A Quốc NH + Tuấn Vikasa

  - Quang HP + Bé Tư

  - Đạt LT + A Thái NKSG
  3) ĐÔI NAM 1850:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Trinh ĐN + Hải Gỗ

  - Hạng nhì: - Trung XD + Ngộ em

  - Đồng hạng ba: - Bờm Thanh Đa + Giang C Đa/ - Hoàng Dược + Đen A Phú
  * GIỮ XE:

  - Sánh Q8 + Bé Ba

  - Bảo ANh + Nguyên QN

  - TRung râu + Trung QK

  - Tuân 3A + Thắng An Phú

  - Vinh ĐN + Đa ĐN

  - Duy LA + Ionman

  - Thoại KH + Ty KH

  - Hóa TT + Sơn Nghệ An
  </font>

 5. #15

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0
  KẾT QUẢ + GIỮ XE GIẢI ĐỨC QUANG MINH
  1) ĐÔI NAM 1450:

  <font color="#FF0000">* KẾT QUẢ
  :

  - Hạng nhất: - Chiến + Phi

  - Hạng nhì: - Phát + Dũng gas

  - Đồng hạng ba: - Chung ĐN + Lê/ - Nam + Trung
  * GIỮ XE:

  - Tân Lyric + Chung

  - Nam ĐL + Đại LT

  - Hải + Tú Vikasa

  - Hào + Sang

  - Trung ĐL + Thành ĐL

  - Đoàn Khương + Tute ĐN

  - Ngọc Màu + Bình Nha Khoa

  - Thủy + Trung

  - Long LT + Biên LT

  - Linh HP + A Liêm
  2) ĐÔI NAM 1550:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Hoàng Sang + Quốc Chùa

  - Hạng nhì: - Hero + Lộc SG

  - Đồng hạng ba: - Nghĩa Lâm + Đen An Phú/ - Thành Nha + Hoàng
  * GIỮ XE:

  - Nghĩa rửa xe + Kosomi

  - Mr Rin + Hiệp Ranger

  - Trường C Tử + Nguyên QN

  - Gà Tây + A Huấn

  - Thế Anh + A Hải

  - 5 Sáng + Tâm Ucraina

  - A Tô + A Mạnh

  - Thầy Hóa + Huy NTN

  - Trung XD + Dũng Nakata

  - A Quốc NH + Tuấn Vikasa

  - Quang HP + Bé Tư

  - Đạt LT + A Thái NKSG
  3) ĐÔI NAM 1850:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Trinh ĐN + Hải Gỗ

  - Hạng nhì: - Trung XD + Ngộ em

  - Đồng hạng ba: - Bờm Thanh Đa + Giang C Đa/ - Hoàng Dược + Đen A Phú
  * GIỮ XE:

  - Sánh Q8 + Bé Ba

  - Bảo ANh + Nguyên QN

  - TRung râu + Trung QK

  - Tuân 3A + Thắng An Phú

  - Vinh ĐN + Đa ĐN

  - Duy LA + Ionman

  - Thoại KH + Ty KH

  - Hóa TT + Sơn Nghệ An
  </font>

 6. #16
  KẾT QUẢ + GIỮ XE GIẢI WINWIN CUP LẦN 5 - 2016
  1) ĐÔI NAM 1750:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Trinh Đ Nai + Hóa TT

  - Hạng nhì: - Hero + Lĩnh Novak

  - Đồng hạng ba: - Hà GV + Luận BĐ/ - Giang QK + Dũng Cali
  <font color="#FF0000">* GIỮ XE:


  - Viết HL + Chung Hoa nắng

  - Tý Tân ba + Chiến Lái thiêu

  - Nguyên QN + Duy Truyền

  - Tý Thanh Đa + Huân LX

  - Cường K34 + Trung Tiger

  - Dương Heineiken + Nhật Anh

  - Comando + Khải Tanimex

  - Tài Q6 + Duy Ông địa
  <font color="#FF0000">2) ĐÔI NAM 1950:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Vinhdathuynh + Hoàng Lan Anh

  - Hạng nhì: - Ka Dalat + Nhí Q6

  - Đồng hạng ba: - Vinh ĐN + CotoThanh/ - Vinh HG + Long HG
  * GIỮ XE:

  - Thy KH + Phú KH

  - Tý Q10 + cao Đạt

  - Head_Power + Khánh Râu

  - Hùng còi + Longsport

  - Tý Thanh Đa + Huy Bảo Lộc

  - Dương Heineiken + Phương HT

  - Dũng Oscar + Huân LX

  - Mr Rin + Tý hủi</font></font>

 7. #17

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  KẾT QUẢ + GIỮ XE GIẢI WINWIN CUP LẦN 5 - 2016
  1) ĐÔI NAM 1750:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Trinh Đ Nai + Hóa TT

  - Hạng nhì: - Hero + Lĩnh Novak

  - Đồng hạng ba: - Hà GV + Luận BĐ/ - Giang QK + Dũng Cali
  <font color="#FF0000">* GIỮ XE:


  - Viết HL + Chung Hoa nắng

  - Tý Tân ba + Chiến Lái thiêu

  - Nguyên QN + Duy Truyền

  - Tý Thanh Đa + Huân LX

  - Cường K34 + Trung Tiger

  - Dương Heineiken + Nhật Anh

  - Comando + Khải Tanimex

  - Tài Q6 + Duy Ông địa
  <font color="#FF0000">2) ĐÔI NAM 1950:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Vinhdathuynh + Hoàng Lan Anh

  - Hạng nhì: - Ka Dalat + Nhí Q6

  - Đồng hạng ba: - Vinh ĐN + CotoThanh/ - Vinh HG + Long HG
  * GIỮ XE:

  - Thy KH + Phú KH

  - Tý Q10 + cao Đạt

  - Head_Power + Khánh Râu

  - Hùng còi + Longsport

  - Tý Thanh Đa + Huy Bảo Lộc

  - Dương Heineiken + Phương HT

  - Dũng Oscar + Huân LX

  - Mr Rin + Tý hủi</font></font>

 8. #18
  KẾT QUẢ Giải Quần Vợt Hoàng Sơn Sport
  <font color="#FF0000">1) ĐÔI NAM NỮ 1400:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Vinh NQ + Kim Thanh

  - Hạng nhì: - Hóa TT + LynLyn

  - Đồng hạng ba: - Thành Blueno + Thúy LA/ - Dũng To + Lan Châu
  * GIỮ XE:

  - Phước Thảo + Diemthuymypham

  - Kỳ nhông + Bibobo

  - Occhilam + Hoàng Ngân

  - Bechaumypham + Ớt hiểm

  - Héo C Thơ + Thi C Thơ

  - Dương Tiến + Yến S Trăng
  2) ĐÔI NAM 1650:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Hoàng Dược + Quảng Báo CA

  - Hạng nhì: - Trung + Tuấn Anh

  - Đồng Hạng ba: - Phước Thảo + Bình Pung/ - Nghĩa Lâm + Tý Q10
  * GIỮ XE:


  - Tiệp KA + Sũaeminhdat

  - Tý Thanh Đa + Kiều Thái Tuấn

  - Dũng Cali + Zin HL

  - Thủy dt + Tùng Sadec

  - Nam râu + Quí TH

  - Blueno + Dê Thiên

  - Long C Thơ + Đức XM Tây Đô

  - Thanh C Thơ + Heo C Thơ

  - Quang C Thơ + Sơn C Thơ
  3) ĐÔI NAM 2150:
  * KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - Trung gày + Vinh ĐN

  - Hạng nhì: - Khánh Lai + Khoa đen

  - Đồng hạng ba: - Được (H Sang) + Trà Q6/ - Tuấn con + Trung QK
  * GIỮ XE:

  - Simon + Trần Hà

  - Long + Khoa (V Long)

  - Tý Thanh Đa + Tím D2

  - Thành GV + Bùi Trí Nguyên

  - Ngộ S Trăng + Quốc chùa

  - Trinh ĐN + Châu ĐN
  4) ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO:
  KẾT QUẢ:


  - Hạng nhất: - A Hoàng Sang +A Minh Y tế

  - Hạng nhì: - A Hòa + A Hòa

  - Đồng hạng ba: - A Tường + A Nhừng/ - A Thiện + A Hiệp</font>

 9. #19

  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Lý Trung Hiếu
  Kết Quả GIẢI QUẦN VỢT BTF - CÚP BECAMEX IDC . ngày 2 - 3 tháng 4 năm 2016
  KẾT QUẢ + GIỮ XE:
  1) ĐÔI NAM NỮ 1400:
  *KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Dũng Space + Marktina

  - Hạng nhì: - Simol + Hương BD

  - Đồng hạng ba: - Tâm Tấn Đạt + Chi/ - Dũng To + Bibobo
  *GIỮ XE:

  - Long Nha sĩ + Lưu Hương

  - Yên BD + Giang BD

  - A Tư BD + Hằng Bến Cát

  - Phát Junsun + Ngoan CT

  - Trần Hà + EvaQuynh

  - Hà GV + Loan ĐN

  - Delta + Lan Châu

  - AndyHuy + Quỳnh Bến Cát

  - Hoàng Sang + Nhi NT
  2) ĐÔI NAM 1500:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Giang Cây đa + Tâm PGB

  - Hạng nhì: - Tý Tân Ba + Tuyền TDM

  - Đồng hạng ba: - Anh Hai Thắng + Anh Chung/ - Tuấn Gas + Thiện GP
  GIỮ XE:

  - Dũng Cơm + Sơn Cầu Đò

  - Thạch Becamex + Long Nha sĩ

  - Năng beo + Hải Thuyền

  - Tùng Becamex + Huy Becamex

  - Quốc Tình + Bảo Trị

  - Huy BIDV + Dũng Cali

  - Daduong + Thủy dt10

  - Huuthethoi + Nam NH

  - Cotothanh + Tuấn AM
  3) ĐÔI NAM 1850:
  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Hùng còi + Hiệu Aribus

  - Hạng nhì: - Luận BD + Tuấn Anh Sadec

  - Đồng hạng ba: - Long Gia Lai + Quang Tô/ - Xichlo + Khánh râu
  * GIỮ XE:

  - Soul CT + Thi Q1

  - Khang BD + Nhựt BD

  - Tâm Ucraina + Vinhdathuynh

  - Châu ĐN + Quãng Báo

  - Gullevu + Thanh Q7

  - Mr Jimmy + Thy KH

  - Chính BĐ + Hòa BĐ

  - Ty Đ Nai + Hiền Đ Nai

  - Duy LA + Chiến Lái Thiêu

  - Vũ Bến cát + Phụng BD

  - Tuấn con + Long sữa

  - Andy Hoàng + Tú Qui Nhơn


  4) ĐÔI NAM 2150:

  * KẾT QUẢ:

  - Hạng nhất: - Tuấn con + Trung QK

  - Hạng nhì: - Thắng GV + Giang QK

  - Đồng hạng ba: - Cường K34 + Luận BĐ/ - Thành GV + Hùng còi
  *GIỮ XE:

  - Long Gia Lai + Vũ Ảtem

  - Hùng TPM + Phụng BD

  - Huycamerum + Đen An Phú

  - Tiểu Cường Marcus Becamex

  - Sơn N/An + tài vợt gỗ

  - Tím D2 + Bờm Thủ Đức
  BQT cập nhật điểm dùm Em với! Em giữ xe từ tháng 2/2016 chưa được xuống điểm! Tks BQT nhiều!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •