- a a a a a!- Nhìn đến bản thân đồng bạn bị vừa quật khởi nhân loại làng gốm bát tràng chiến thần một đao chém chết, sở hữu ngự không mà đến ma chiến thần nhất thời đều phát ra một trận kinh ngạc lại sợ hãi rít gào!
Rất kinh người !
Kinh người không chỉ có là một người tuổi còn trẻ bộ ấm trà tử sa nhân tộc chiến thần cho khoảng cách trong lúc đó quỷ dị quật khởi, mà là nàng cư nhiên có giây sát cùng giai ma chiến thần khủng bố thực lực!
Biến thái! Biến thái đến tột đỉnh! Ở chiến thần cảnh nội còn có thể có được loại này mạnh mẽ lực công kích, này... Này quả thực là nghịch thiên tồn tại!
Thế nào có thể dung nàng sống ở trên thế giới này?

- giết nàng! Mau giết nàng!- Ma chiến thần nhóm phát ra thị bộ ấm chén huyết nguyền rủa, liền ngay cả trên mặt ma tộc bộ đội đều ào ào triệu hồi ra phi cầm chiến thú hướng Vũ Nguyệt bay tới!
- nhanh như vậy đã đột phá chiến thần, căn cơ còn không ổn, hiện tại là sát nàng tốt nhất ấm chén giả cổ thời cơ!-
- liền tính nàng căn cơ vững chắc, chúng ta nhiều như vậy chiến thần, sổ lấy vạn kế ma binh, còn dung được nàng đào tẩu?-


Chính xác! Liền tính Vũ Nguyệt lấy nghịch thiên phương pháp đột phá bát sứ trắng bát tràng chiến thần, nhưng là đối mặt như vậy cường đại địch nhân, nhất ma phun một ngụm nước miếng, số lượng kinh người ma chiến quân đều có thể đem nàng tươi sống chết đuối!
Nàng căn bản vô lực phản kháng!
- ta nhận được ngươi!- Thừa phi cầm chiến thú tới rồi ma trong quân phát ra in hình lên ly sứ một tiếng đổ hấp lãnh khí thanh âm, kêu lớn là một cái vàng ròng sắc điểu nhân, thực lực bất quá ở phá phàm cảnh bát giai đại quân tả hữu, bất quá trời sanh có cánh, cho nên cũng có thể tự do ở không trung phi vũ.

Vũ Nguyệt ngẩng đầu liếc vàng ròng sắc điểu nhân liếc mắt đèn đốt tinh dầu bằng điện một cái. Tuy rằng ma quân cách nàng còn có hơn một ngàn thước khoảng cách, nhưng nàng vẫn là nhận ra điểu nhân bộ dáng.
Nàng làm sao có thể không nhớ rõ hắn?
Thái cổ thử luyện sau, nàng bị mị yêu Vương Mỹ lam trực tiếp bắt bộ đồ thờ bát tràng đến chanh Ma Hải mị yêu lĩnh, chính là này vàng ròng điểu nhân cùng nàng một trận chiến! Nếu không là cuối cùng thời điểm, nàng dùng chí dương đỉnh gắn vào bản thân trên đầu tránh được một kiếp, nàng đã sớm vẫn mệnh cho kia tràng trong chiến đấu!