Tuy đánh không đc giải gì, nhưng mà cũng sướng được đăng nh ảnh lên....hihjiii... thanks you pác zukov