Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
 1. #1

  Ngày tham gia
  Oct 2013
  Bài viết
  0

  "Tôi yêu Việt Nam" - Nga Tây & Oanh Mýt duyên dáng với áo dài đỏ sao vàng

  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6817a_zpsd49c4e2c.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6817a_zpsd49c4e2c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6822a_zpse5fe64bc.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6822a_zpse5fe64bc.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6831a_zps87d1e712.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6831a_zps87d1e712.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6834a_zps0ef12ccd.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6834a_zps0ef12ccd.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6874_zps8252c625.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6874_zps8252c625.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #2

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6910a_zps64adcef6.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6910a_zps64adcef6.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6914a_zpsc7077a0d.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6914a_zpsc7077a0d.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6926a_zps0480dba8.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6926a_zps0480dba8.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #3

  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6935_zps0d393759.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6935_zps0d393759.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6963_zps5f7a8dc8.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6963_zps5f7a8dc8.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6973a_zpsc8a0b5fe.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6973a_zpsc8a0b5fe.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6994_zps5cc2412a.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_6994_zps5cc2412a.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7026_zps47502623.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7026_zps47502623.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7038_zpsbd945d2d.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7038_zpsbd945d2d.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7052_zpsf19186e9.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7052_zpsf19186e9.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #4

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7078a_zpsbc51dfd7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7078a_zpsbc51dfd7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7080_zps1d5510b4.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7080_zps1d5510b4.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7091_zpsb1109fec.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7091_zpsb1109fec.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 5. #5

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7144a_zpsd4740b3e.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7144a_zpsd4740b3e.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7157_zps7670aac7.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7157_zps7670aac7.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7167a_zpsc5389a14.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7167a_zpsc5389a14.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7170a_zps29423e21.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/Toi%20Yeu%20Viet%20Nam/IMG_7170a_zps29423e21.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 6. #6

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  Bác Hong Ha chụp hả bác ?

 7. #7
  Trích dẫn Gửi bởi caotrung0418
  Bác Hong Ha chụp hả bác ?
  vâng, em đây ạ

  <a rel="nofollow" href="http://i1191.photobucket.com/albums/z472/hongha_photographer/IMG_1275_zps9f8245ca.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'i1191.photobucket.com', '/albums/z472/hongha_photographer/IMG_1275_zps9f8245ca.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 8. #8
  Ảnh đẹp mẫu đẹp bác ạ, đã lâu rồi bộ máy em bị mốc meo trong tủ chống ẩm rồi

 9. #9
  em từ đầu năm đến giờ mới cầm máy chụp mẫu lần thứ 2, cv bận quá, nhưng đã ko chụp thì thôi, chụp phải đâu ra đấy

  bộ này là em chụp bài <acronym title="Google Page Ranking">PR</acronym> cho mẫu
  http://hn.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-so...07i142129.html

 10. #10

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  Người mẫu của bác xinh khiếp!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •