Google sẽ "đóng cửa" chợ ứng dụng Android trong vài ngày tới và đưa và sử dụng một dịch vụ tích hợp Google Play. Theo đó, dịch vụ này sẽ tích hợp chợ ứng dụng Android, sách, nhạc của Google. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Google đã có thể sử dụng.

Thông tin và giao diện chi tiết có thể xem trên trang http://play.google.com

Một số clip khác:
Movie on Google Play
Books on Google Play
Music on Google Play
Shop Music on Google Play
Share Music on the Google Play
Keep/upload Music on Google Play